Ouderraad

Berlage Lyceum

Ouderraad

Het Berlage Lyceum heeft een actieve ouderraad waarin ouders van leerlingen uit alle afdelingen van de school vertegenwoordigd zijn. Contact opnemen met de ouderraad? Mail dan naar ouderraad@berlagelyceum.eu

 

Doelstelling

De ouderraad wil een klankbord zijn voor schoolleiding, docenten en de ‘oudergeleding’ van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad wil bevorderen dat de school weet wat er onder ouders leeft en dat ouders meedenken en suggesties aandragen over schoolse zaken. Uitgangspunt is dat er onder ouders veel kennis en vaardigheden aanwezig zijn waarmee ouders elkaar en de school van dienst kunnen zijn.

 

Leden Ouderraad:

  • Vincent Weggemans
  • Gien van den Bosche
  • Paige Shipman
  • Matthea Osinga
  • Annelies Kooiman
  • Leontien Diergaarde
  • Robbert van Dijk
  • Eudia Winter
  • Clementine van de Burg
  • Anna Heldring

De ouderraad bespreekt met de schoolleiding uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op onderwijsinhoud, organisatie, schoolinfrastructuur en de internationale oriëntatie, zoals: 
-    communicatie van de school met ouders en leerlingen
-    kwaliteitszorg
-    nieuwbouw/verbouwing
-    iPad beleid
-    schoolbegroting
-    tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders
-    organiseren van een thema-avond voor ouders

 

Vragen of ideeën

Heeft u als ouder vragen over schoolzaken die ouders aangaan, wilt u meewerken aan lopende projecten, of heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten? Neemt u dan contact op door een mailtje te sturen naar: ouderraad@berlagelyceum.eu 

 

Vergaderdata

De ouderraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Nieuwe leden zijn altijd welkom, maar ouders kunnen ook eenmalig een vergadering bijwonen om een vraag of suggestie voor te leggen.
De ouderraadvergadering wordt deels bijgewoond door een vertegenwoordiger van de directie. Graag vooraf een mailtje sturen (zie boven), zodat we u kunnen laten weten waar en wanneer de eerstvolgende vergadering precies plaatsvindt.

Theatercollectief DNL heeft tijdens de afgelopen ouderavond
tips gegeven om kinderen gemotiveerd te houden.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.