Schoolkosten

Berlage Lyceum

iPad

Voor de lessen in de onderbouwklassen maken leerlingen gebruik van een iPad. Ouders hebben de mogelijkheid om via Choose IT een iPad te bestellen tegen een gereduceerd tarief.

Kluisje

Een kluisje aanvragen kan aan het begin van ieder schooljaar via de website: berlagelyceum.huureenkluisje.nl. Daar kan worden ingelogd met het berlage mailadres en wachtwoord van de leerling. Na bestelling en betaling van de huur en borg, krijgt de leerling een bevestiging met verdere instructies op dit mailadres.

Zie hier de voorwaarden.

Ouderbijdrage

Zoals elke school vraagt het Berlage Lyceum de ouders om een tegemoetkoming in de kosten die de school maakt voor extra materiaal en activiteiten. In de tabel hieronder staan de zaken die worden bekostigd met de vrijwillige ouderbijdrage.

Het Berlage Lyceum kiest er bewust voor tweetalig onderwijs (TTO) aan te bieden aan alle leerlingen. Het TTO brengt kosten met zich mee. Een deel van deze kosten wordt doorberekend aan de ouders in de ouderbijdrage. Tevens willen we u erop wijzen dat gezien het huidige onderwijsaanbod het gewenst is dat leerlingen over een eigen IPad beschikken. De voornoemde bijdragen zijn vrijwillig, en wij hopen dat u in het belang van u zoon of dochter en de school, het betalen van de ouderbijdrage als vanzelfsprekend blijft zien.

Het Berlage Lyceum houdt zich aan de sectorafspraken ten aanzien van de Vrijwillige Ouderbijdrage. Alle geldelijke bijdragen die wij van ouders/verzorgers vragen zijn vrijwillig. Leerlingen worden niet uitgesloten van zaken of activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school vallen.

De ouderbijdrage voor 2023-2024 ziet er als volgt uit:

Aanvullend lesmateriaal, niet in boekenlijst opgenomen €25,-
Schoolpas, schoolfoto €15,-
Verplichte eendaagse excursie €15,-
Sportdagen €10,-
Culturele activiteiten €15,-
Leerlingenactiviteiten en projecten €15,-
Tweetalig onderwijs €20,-
TOTAAL
€115,-

 

Solidariteitsbijdrage “Berlage Fonds”

Het “Berlage Fonds” is een solidariteitsfonds voor ouders en leerlingen waarop minder draagkrachtige ouders een beroep kunnen doen. Het fonds is bedoeld om bij te dragen aan ouderbijdragen, excursies en reizen.

Solidariteitsbijdrage “Berlage Fonds”

Het “Berlage Fonds” is een solidariteitsfonds voor ouders en leerlingen waarop minder draagkrachtige ouders een beroep kunnen doen. Het fonds is bedoeld om bij te dragen aan ouderbijdragen, excursies en reizen. Ook kan uit dit fonds bijgesprongen worden in geval van calamiteiten op school waartegen een leerling niet is verzekerd. Uit dit fonds worden daarnaast ook bijdragen gegeven aan bijzondere posten die aan alle leerlingen ten goede komen tijdens projecten, sporttoernooien, clubs en de verzorging van het interieur van de school.

Beheer van het fonds
Het Berlage Lyceum beheert het fonds en legt hier jaarlijks verantwoording over af aan de ouderraad. De rector besluit tot toekenning van uitgaven binnen deze begroting.

Hoe gaat het in zijn werk:

 1. Ouders die gebruik willen maken van de regeling, kunnen dit aanvraagformulier invullen.
 2. De aanvragen en uitgaven worden beoordeeld door de directie op basis van de volgende criteria: 
  • Een ouder die een beroep doet in een bijdrage in de kosten, is niet in staat deze kosten op een andere manier te dragen
  • De gemaakte kosten komen de leerlingen direct ten goede
  • De gemaakte kosten dienen altijd een onderwijskundig doel
 3. De directie bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming.

Voorwaarden aanvraag ondersteuning door ouders.
We hanteren dezelfde criteria als die van de stadspas van de gemeente Amsterdam. U kunt ook aanspraak doen voor een bijdrage als u niet in Amsterdam woont. De inkomenseis wordt betaald door het fiscaal jaarinkomen. Dat is het hoogste inkomen op je loonstrook.

 1. Uw inkomen dient aantoonbaar over onvoldoende middelen te beschikken om de kosten zelf te dragen. Een betalingsregeling biedt geen uitkomst.
 2. Uw kind is minderjarig
 3. U heeft geen recht op subsidie voor hetgeen is aangevraagd vanuit de gemeente of een andere instantie zoals stichting leergeld. (via bijvoorbeeld de regeling pak je kans, van de gemeente Amsterdam).
 4. De school kan vragen om bewijsmateriaal om het bovenstaande vast te stellen.

U kunt een beroep doen op ondersteuning vanuit het fonds voor:

 1. de aanschaf van een device (maximaal 1 maal per 4 jaar)
 2. de aanschaf van lesmaterialen die niet verplicht zijn, maar wel worden aanbevolen op de boekenlijst
 3. deelname aan schoolactiviteiten waaronder reizen, uitwisselingen, projecten of activiteiten waarvoor een extra bijdrage wordt gevraagd.
 4. studiebegeleiding of bijles
  Woont u in Amsterdam en heeft u niet genoeg inkomen om de bijdragen voor school te betalen, dan kunt u gebruik maken van de regeling “Pak je Kans”.

Pak je kans - hulp bij schoolkosten
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.

 • U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.
 • U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.

Gratis laptop of tablet basisschool
Uw kind is 10, 11 of 12 jaar en zit op de basisschool. Uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. Uw kind moet eerst een computerles van 1,5 uur doen.

Gratis laptop of tablet middelbare school
Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. Uw kind doet eerst een computerles van 2,5 uur. Daarna mag uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet.

Reiskostenvergoeding middelbare school
U krijgt € 250,- per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer moet reizen naar de middelbare school.

Aanvragen voor schooljaar 2021-2022 kan tot en met 31 mei 2022
Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas
Op bijna alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs kunt u de vrijwillige ouderbijdrage betalen met de Stadspas. Vraag hiernaar op school.
U gaat met de Stadspas van uw kind naar een medewerker op school.
De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage aan school.

Als ouders voor de aangevraagde ondersteuning ook gebruik kunnen maken van “Pak je kans” dan is ondersteuning via dit fonds niet mogelijk.

volg ons op

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.