Opleidingsschool

Berlage Lyceum

Opleidingsschool

Het Berlage Lyceum is een opleidingsschool. Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband van één of meer scholen voor voortgezet onderwijs en één of meer opleidingsinstituten. Het Berlage Lyceum is een erkende opleidingsschool; dat wil zeggen dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door het Ministerie van Onderwijs, gecontroleerd door de NVAO. Deze controle vindt periodiek plaats, zowel op de opleidingsinstituten (ILO en HvA) alsook bij de scholen zelf.

Het doel is om de theorie en praktijk van het opleiden dichter bij elkaar te brengen en zo de kwaliteit van het onderwijzend personeel te verhogen. De stage van de studenten bestaat niet meer uit het geven en bijwonen van wat lessen, de student draait het hele jaar volledig mee met de school en leert zo alle aspecten van het vak kennen. Bovendien moet de student taken verrichten voor de school (surveilleren, huiswerkbegeleiding geven...) en onderzoek doen in opdracht van de school.

Een aantal theoretische modules wordt niet meer op de lerarenopleiding gegeven maar op de opleidingsschool zelf (Algemene Beroepsvoorbereiding, ABV). Hierdoor kan de theorie meteen in de praktijk getoetst worden (bijvoorbeeld door interviews met leerlingen te houden, door lesobservaties etc.)

Door de interactie tussen studenten en werkbegeleiders en andere sectieleden ontstaat er een kruisbestuiving waar beide partijen baat bij kunnen hebben. De werkbegeleider zorgt voor de dagelijkse begeleiding van de studenten, de schoolopleider zorgt voor bijeenkomsten met alle studenten (intervisie en schoolgroep) en voor de contacten met de leraren opleidingen en de andere opleidingsscholen.

De instituutsopleider is een vast aanspreekpunt van de lerarenopleiding op de opleidingsschool en waarborgt samen met de schoolopleider de kwaliteit van de opleiding van de studenten. Wij werken samen met de volgende opleidingsinstituten: de UvA (ILO) en de HvA.

Sollicitaties op een stageplek graag richten aan Hiske Dijkstra: h.dijkstra@berlagelyceum.eu.

Schoolopleider: Hiske Dijkstra

Instituutsopleiders:
HvA: Armin Viergever en Esther van Dal
UvA (ILO): Marcel van Riessen

Kijk voor meer informatie op: opleidingsschool.espritscholen.nl

ILO: Lerarenopleiding van de UvA
HvA: Hogeschool van Amsterdam

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.