Protocollen

Berlage Lyceum

Verzuimprotocol

Klik hier om het verzuimprotocol te lezen.

Pestprotocol

Klik hier om het pestprotocol te lezen.

Klachten?

Klik hier om naar de Klachtenregeling te gaan.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten. Voor de school en de leraren is het namelijk goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden, maar ook dat de leraren weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld. Daarvoor is dit leerlingenstatuut opgesteld.

Uitstuurbeleid

Klik hier om het uitstuurbeleid 2023-24 te lezen

Medicatie en medisch handelen

Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen PO en VO
Het protocol is opgesteld om scholen een handreiking te geven over hoe te handelen in situaties zoals het toedienen van en omgang met medicatie waar het leerlingen betreft.

> Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen PO en VO

Middelengebruik

Lees hier meer over ons protocol Middelengebruik.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.