Onderwijs in de brugklas

Berlage Lyceum

Het onderwijs in de brugklas

MAVO/HAVO, HAVO/VWO en VWO


De leerlingen worden geplaatst volgens de ‘kernprocedure’. Dit zijn afspraken tussen het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Het advies van de basisschool is
leidend bij de plaatsing.

De brugklassen worden samengesteld op de volgende niveaus: mavo/havo, havo/vwo en
vwo.

De mavo/havo en havo/vwo zijn gemengde brugklassen. Leerlingen krijgen cijfers op beide
niveaus en aan het einde van leerjaar 1 wordt gekeken naar welke opleiding de leerlingen
doorstromen. In deze klassen worden de leerlingen voorbereid op beide mogelijke
vervolgklassen.

In 1 mavo/havo krijgen de leerlingen Frans en Duits aangeboden, zodat zij makkelijker in 2
havo kunnen instromen.

My World Class

Het Berlage Lyceum biedt onderwijs dat leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op hun rol
in de maatschappij van de toekomst. We ontwikkelen een nieuw programma waarin de
relatie tussen tweetalig onderwijs, internationalisering en Unesco wordt versterkt. Het
opleiden van leerlingen tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staat daarbij centraal. In
2023- 2024 starten we daarom met een nieuwe profielklas: My World Class. 
Leerlingen met een havo-, havo-vwo- of vwo-advies kunnen zich aanmelden voor deze klas.

TTO

Al onze brugklaslessen staan in het teken van tweetalig onderwijs. Dat betekent dat een
aantal vakken in het Engels wordt aangeboden. Het Berlage Lyceum wil aan elke leerling een
stevige basis van de Engelse taal meegeven. De vakken history (geschiedenis), mathematics
(wiskunde) en biology (biologie) worden in de brugklas gedurende het schooljaar steeds
meer in het Engels gegeven om de doorstroom naar 2 havo te vergemakkelijken.

Classics en het gymnasium

In de eerste klas volgen alle vwo-leerlingen het vak Classics. Bij dit vak staat de klassieke
cultuur van het oude Griekenland en Rome centraal en leren de leerlingen de beginselen van
het Latijn. De leerling die gemotiveerd is en goede resultaten haalt, heeft de keuze om
hierna door te gaan op het gymnasium. Ook vanuit de havo/vwo brugklassen is doorstroom
naar 2 gymnasium mogelijk. Geïnteresseerde leerlingen volgen daarvoor een reeks lessen
Classics in de tweede helft van het jaar.

Het lesprogramma

De vaksecties werken samen bij het opstellen van het lesprogramma, onder andere door
verschillende vakoverstijgende projecten. Het programma en de toetsen zijn vastgelegd in
een PTO (Programma van Toetsing Onderbouw).
Tijdens de lessen besteden we veel tijd aan vaardigheden zoals communiceren,
samenwerken en presenteren.

Brugklaskamp

De eerste klassen gaan aan het begin van het jaar op kamp om elkaar goed te leren kennen.

volg ons op

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.