Gezonde & veilige school

Voedingseducatie
Het Berlage Lyceum voert een actief beleid met betrekking tot voeding. Voedingseducatie heeft een vaste plek binnen ons curriculum. In de onderbouw geven we leerlingen inzicht in hun eigen gewoontes en de invloed hiervan op hun gezondheid. In de bovenbouw richten we ons meer op de maatschappelijke kant van voeding. Tijdens de projecten (zoals My Food Matters) en de biologielessen besteden we aandacht aan voeding. Volgend schooljaar zal ook tijdens de mentorlessen in de brugklassen voedingseducatie een rol spelen op basis van het erkende programma Weet Wat Je Eet.

Gezond aanbod
Naast het vergroten van bewustzijn, heeft de school ook een verantwoordelijkheid als het gaat om de keuzes die kinderen binnen school kunnen maken voor gezonde voeding. Daarbij past een beleid waarin helder staat omschreven aan welke eisen de voeding en drank die wordt aangeboden moeten voldoen.

Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We stimuleren leerlingen om zelf te kiezen voor gezonde voeding
  • We werken met één uitgiftepunt van voeding in elke kantine
  • Reclame voor ongezonde voeding is niet in de school aanwezig

 

Kwaliteitsbewaking
Jaarlijks is er een controle van het kantineaanbod via De Kantinescan. Per 05-2018 voldoen we aan Zilver. De Kantinescan wordt door de kantinemedewerker en de Gezonde School Coördinator ingevuld. De resultaten worden jaarlijks aan de schoolleiding gerapporteerd. Tevens maken we elk jaar afspraken met de kantine uitbater, over de kwaliteitsbeleving van het aanbod.

Dit zijn de eisen aan de aangeboden voeding per 1-5-2018:
Het volledige aanbod in de kantine bestaat voor minimaal 60% uit betere keuze zoals geformuleerd door Het Voedingscentrum:

  • Er wordt groente en fruit aangeboden
  • Er is per kantine minimaal 2x per week keuze voor een warme dagvers bereide maaltijd/lunch met groente
  • Er is te allen tijde keuze voor een volwaardige biologische, vegetarische en plantaardige lunch
  • Het aangeboden brood is volkoren en wordt dagvers bereid
  • Er is geen energiedrank of koffie beschikbaar voor leerlingen
  • In beide gebouwen is er een hygiënisch en vrij toegankelijk watertappunt

Het Berlage Lyceum streeft naar het niveau ‘Goud’ . Dan moet minimaal 80% voldoen aan de eis betere keuze van het voedingscentrum en dient ook de uitstraling bij te dragen aan het stimuleren gezonde keuzes door de leerlingen. Na het sluiten van de kantine (13:30) moet er sprake zijn van het volgende: Het aanbod in de machines moet volledig voldoen aan de zilveren schaal, en overgebleven broodjes worden niet weggegooid maar aan een maatschappelijke organisatie geleverd

De praktijk
Het 2e en 4e jaars onderzoek van de GGD geeft inzicht in voedingsgewoonten van leerlingen. Daarnaast zijn ook het ZAT, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werk betrokken bij signalering en verwijzing van problematiek rondom voeding. Indien nodig worden over dit onderwerp vanuit die insteek gesprekken gevoerd met leerlingen over hun voedingsgewoonten.

volg ons op

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.