Decanaat mavo

De decaan van het Berlage Lyceum voor de mavo is Miriam Dorn: m.dorn@berlagelyceum.eu . Zij begeleidt de leerlingen van de mavo van onze school bij de studie- en beroepskeuze.

Op de mavo worden de volgende drie profielen aangeboden in de bovenbouw:

 • Zorg en Welzijn
 • Economie
 • Techniek

De ambitie van onze TTO mavo is

 • Leerlingen klaarstomen voor een actieve en verantwoordelijke rol als wereldburger in onze internationale samenleving
 • Meer meisjes kiezen techniek en stromen door richting technologische studies
 • Meer leerlingen kiezen internationale opleidingen
 • Meer leerlingen stromen succesvol door naar onze havo 4
 • Leerlingen voorbereiden op een goede aansluiting met de MBO opleidingen niveau 4

Wij zijn aangesloten bij het netwerk Masterplan Techniek Amsterdam. Dit is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en de overheid met het voortgezet onderwijs met als doel leerlingen enthousiast te maken voor een hoogwaardige technische opleiding en een kans op goede technische carrière. Daarnaast sluiten wij ons aan bij de werkwijze van Techniektalent: www.techniektalent.nu. Ook hebben wij een partnerschap met Jinc. Jinc helpt jongeren op weg naar werk, www.jinc.nl

Het volgen van TTO mavo geeft meer dan voldoende resultaat om te kunnen functioneren in een internationale, engelstalige omgeving en levert een grotere kans op aanname bij een Engelstalige vervolgopleiding. 

Tijdens de LOB lessen in de bovenbouw mavo besteden wij uiteraard ook aandacht aan de doorstroom naar onze havo 4. De decaan van de havo afdeling is hierbij nauw betrokken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende LOB-activiteiten per leerjaar en de toelatingseisen voor de havo.

Jaar 1
In het eerste jaar van de mavo wijzen wij alle leerlingen via www.betamentality.nl,  erop of zij een type leerling zijn met een mentaliteit voor techniek. Ze maken ook kennis met de 7 werelden (https://vimeo.com/77125631) waar binnen mensen studeren en werken. Hieraan kunnen wij al onze profielen verbinden. Verder werken we samen met Young Impact www.youngimpact.nl Wij willen dat onze leerlingen een bijdrage weten te leveren aan een betere wereld. De stappen en ontdekkingen die de leerlingen hebben gedaan, werken ze uit in hun loopbaandossier.. Zodoende kunnen ze aan het eind van schooljaar 1 aan hun ouder(s)/verzorger(s) presenteren wie zij zijn en wat zij kunnen.

Jaar 2
In jaar 2 draait het om het kiezen van het juiste profiel voor in de bovenbouw. Daarom staan de volgende LOB activiteiten op het programma:                   

 • voorlichtingsavond voor leerlingen/ouder(s) over de profielkeuze
 • wereldburgerschap als vak, o.a.  profielkeuze opdrachten voor juiste keuze profiel
 • maken van een voorlopige profielkeuze: 10 t/m 14 februari 2020
 • leerling presenteert zijn/haar sectorkeuze aan ouder(s)/verzorger(s ): NTB
 • 24 maart 2020, JINC BLIKSEMSTAGE,  - ouder begeleiders gezocht-
 • definitieve profielkeuze; week 15 = 09 april 2020

Jaar 3
In het derde jaar wordt het vakkenpakket voor de examenklas vastgesteld en vinden de eerste voorbereidingen voor de vervolgopleiding (MBO of havo) plaats. Leerlingen in de derde klas lopen ook 30 uur stage.

 

 • Project masterplan techniek                                                              
 • Voorlichtingsavond voor leerlingen/ouder(s) over de profielkeuze   
 • Project masterplan techniek     
 • Voorlichtingsavond voor leerlingen/ouder(s) over de profielkeuze 
 • Open dagen Roc/MBO - nieuwsbrief 
 • LOB-lessen incl loopbaandossier
 • Voorlopige vakkenpakketkeuze eindexamenjaar
 • Ondernemen doe je zo (JINC)     
 • Leerling presenteert zijn/haar keuze aan ouder(s)/verzorger(s)
 • Definitieve profielkeuze   
 • Sollicitatietraining (JINC)
 • 30 uur snuffelstage AEL (Arbeids Ervaring Leren)

 

 •  projectweek november
 • 11 december 2019
 • projectweek november
 • 11 december 2019
 • januari/februari 2020
 • eind januari 2020
 • 10 t/m 14 februari 2020
 • 08 april 2020
 • NTB
 • 09 april 2020
 • 14 mei 2020
 • 22 jun  t/m 26 jun  2020

bedrijven/organisatie via ouder(s) gezocht voor stageplekken/gastles etc.

Jaar 4
Het eindexamenjaar staat natuurlijk in het teken van het behalen van het diploma. Daarnaast blijven de leerlingen zich oriënteren op een vervolgstudie door het bezoeken van voorlichtingsavonden, open dagen en meeloopdagen. Het op tijd aanmelden en inschrijven voor een vervolgopleiding is dan ook zeer belangrijk. De deadline van aanmelden geldt voor alle opleidingen 1 april 2020!

De volgende activiteiten staan op het programma:

 • LOB-lessen tot februari 2020, klassikaal, kleine groepjes en individuele loopbaangesprekken
 • havo-voorlichting door de decaan havo voor leerlingen/ouder(s): 7 november 2019 j.l.
 • bezoek open dagen MBO's/ROC's www.mbostad.nl/opendagen
 • meeloopdag/doedag op de gewenste vervolgopleiding: januari - april 2020
 • loopbaandossier "Here I Am" als hulpmiddel bij de intake van de vervolgopleiding
 • aanmelden bij het MBO: vóór 1 april 2019
 • vooraanmelding havo 4: vóór 1 april 2019

Aansluiting havo

Waar moet je opletten?

Dringend advies omtrent de overgang van 4 mavo naar 4 havo:

 • Gemiddeld moet een leerling 6.8 of hoger staan voor zijn vakken. Dit is het gemiddelde van het SE en het CE samen.
 • Voor Nederlands, Engels en Wiskunde een 6.8 of hoger (mocht wiskunde een profielvak zijn).
 • Geen onvoldoendes in andere profielvakken.
 • Motivatiebrief + formulier competenties en advies docenten vakken 4 mavo
 • inleveren bij de decaan havo voor 1 april 2020.  Na deze datum is er geen garantie op een plaats in 4 havo.
 • Toelatingsgesprek met de afdelingsleider Havo.
 • Mavo- profielvakken moeten aansluiten bij het havo profiel. De leerling is verplicht een inhaalprogramma na het CE te volgen om het nieuw op te nemen vak bij te werken. De leerling neemt hiervoor het initiatief en benadert havo-docent.

Klik hier om de presentatie sectorkeuze te bekijken. 

Klik hier om de presentatie over de overstap van 4 mavo naar 4 havo te lezen.

Klik hier om het profielkeuzeformulier van 3 mavo te downloaden.

Klik hier om het profielkeuzeformulier van 4 mavo te downloaden. 

Klik hier om naar de keuzevak pagina te gaan. 

Klik hier om naar het document te gaan "Na het Berlage 2020-2021

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.