Management en Organisatie

Waar houdt het vak Management & Organisatie (M&O) zich mee bezig? Bijna alles wat we tegenwoordig nodig hebben wordt geproduceerd binnen grote organisaties. Er werken steeds meer mensen samen in steeds grotere organisaties. Het vak M&O stelt zich de vraag hoe de samenwerking tussen deze mensen georganiseerd is en welke regels er gelden bij deze samenwerking?

Om goed te kunnen samenwerken moet je het functioneren van organisaties goed leren kennen. Management & Organisatie geeft leerlingen inzicht in de gang van zaken binnen organisaties en in de problemen die kunnen ontstaan als de externe relaties niet goed zijn.

Wat zijn organisaties?
Een organisatie is een verzameling van mensen en middelen (machines) die samenwerken om een bepaald doel te bereiken. Deze doelen kunnen zeer uiteenlopende zijn en dus ook de soorten organisaties. In het vak M&O onderscheidt men organisaties, bedrijven en ondernemingen.

Zo zijn er organisaties met een politiek karakter (zoals politieke partijen of Amnesty International); er zijn sociaal-culturele organisaties (sportclubs, muziekverenigingen) en er zijn organisaties met een economisch doel (ziekenhuizen, scholen, winkels, kantoren en fabrieken).
Organisaties die een deel van de maatschappelijke productie verzorgen noemt men bedrijven. Deze productie kan gebeuren óf op commerciële basis (winkels) óf door subsidies van de overheid (scholen).
Ondernemingen zijn bedrijven die alleen maar kunnen blijven bestaan door het maken van winst (winkels).

Wat is management?
De term ‘management’ in de naam van het vak heeft betrekking op de mensen (het management) die leiding geven aan de organisatie en die verantwoordelijk zijn voor het nemen van belangrijke beslissingen. Om leiding te kunnen geven moet je handig met allerlei gegevens kunnen omspringen. Deze gegevens, die je vaak zelf moet verzamelen, kun je bewerken tot informatie waarmee je de organisatie naar het gewenste doel kunt sturen.

Een manager van een organisatie neemt in de praktijk altijd beslissingen op grond van informatie. Deze haalt hij uit verslagen en jaaroverzichten die organisaties verplicht zijn te publiceren. Bij M&O leer je informatieve overzichten (zoals een balans, een resulatenrekeningen of een liquiditeitsbegroting) samen te stellen en te interpreteren. Een belangrijk hulpmiddel bij het opstellen van informatieve overzichten is de computer en daarom leren we je om te gaan met het rekenprogramma Excel.

Het vak M&O wordt aangeboden in de klassen 4 en 5 havo en in de klassen 4 t/m 6 van het vwo. In de bovenbouw havo/vwo wordt gewerkt met de methode “Stoffels’. Onderwerpen die aan de orde komen bij het vak M&O zijn onder meer: personeelsbeleid, financiering van activiteiten, marketing, financieel beleid en externe verslaggeving.