Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen

Alle leerlingen op het Berlage Lyceum krijgen in de vierde klas (mavo, havo en vwo) verplicht het vak maatschappijleer. Tijdens deze lessen verdiep je je in maatschappelijke kwesties. Daarnaast kun je op havo en vwo ook maatschappijwetenschappen kiezen als examenvak! 

Wat ga je leren?
Bij het vak maatschappijleer ga je meer leren over maatschappelijke kwesties. Iedere inwoner moet iets weten over het rechtssysteem, de politiek, de participatiesamenleving en de multiculturele samenleving in Nederland. Het vak maatschappijleer is verplicht voor de onderbouw en wordt afgesloten met een schoolexamencijfer (SE). Dat kun je beschouwen als een soort korte inburgeringscursus voor jongeren: de basiskennis die je moet hebben als jonge burger in onze samenleving.

Het vak maatschappijwetenschappen (Mawe) gaat veel dieper in op de bovenstaande thema’s en er komen ook meer thema’s aan de orde, zoals massamedia, ontwikkelingssamenwerking en criminaliteit. Voor vwo’ers komen ook de Europese Unie en Internationale Betrekkingen, milieubeleid, globalisering en psychologie aan de orde.

Leerlingen mogen ook een voorstel doen om een bepaald thema te behandelen. Daarnaast ga je je onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen, zoals het houden van een diepte-interview, het afnemen en verwerken van een enquête, een presentatie en een speech houden, het evalueren van een film en met de groep discussiëren we over maatschappelijke problemen. De actualiteit is het uitgangspunt voor alle onderwerpen. Het is dus de bedoeling dat je het nieuws volgt om op de hoogte te blijven.

Waarom kies je als leerling voor mawe?

 • Je vindt het leuk om met het nieuws bezig te zijn
 • Je vindt het leuk om over actuele vraagstukken na te denken
 • Je wilt later graag met mensen werken
 • Je wilt kritisch leren denken over de samenleving.
 • Je wilt afwisselende lessen waarin veel gepraat wordt, zowel door de docent als de leerlingen. 

Voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

 • Hebben geweld en seks op televisie en internet een slechte invloed op jongeren?
 • Hoe kun je invloed uitoefenen op de politiek?
 • Heeft Europa een grondwet nodig?
 • Moeten criminelen strenger worden gestraft?
 • Heeft ontwikkelingshulp eigenlijk wel zin?
 • Mag de politie gebruik maken van lokpubers?
 • Gaat veiligheid voor privacy?  

Een goede basis voor vervolgopleidingen
Mawe is het enige vak op school dat een inleiding vormt op een sociaalwetenschappelijke, journalistieke, juridische, sociaal- of cultureel-maatschappelijke opleiding. Deze vervolgopleidingen vragen allemaal een zeker inzicht in maatschappelijke processen, theorieën en de wereld waarin we leven.

Mochten er nog vragen zijn, spreek ons dan persoonlijk aan of stuur een mailtje naar 
j.nieuwenhuijsen@berlagelyceum.eu of b.jansen@berlagelyceum.eu

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.