Mavo

    

Mavo

De MAVO is een vierjarige opleiding en een voorbereiding op het mbo (middelbaarberoepsonderwijs). Voor deze leerweg kiezen leerlingen een profiel met een vast vakkenpakket. Daarnaast hebben de leerlingen de keuze uit een beperkt aantal vakken. Met deze leerweg is doorstroming naar de vak- en de middenkaderopleidingen in het mbo mogelijk of naar het HAVO. Voor doorstroom en aansluiting naar het HAVO moet in het vierde jaar een zevende vak voldoende worden afgerond. 
Het Berlage Lyceum heeft een tweetalige MAVO, omdat vervolgopleidingen veel nadruk leggen op het Engels en omdat deze opleidingen een internationaler karakter hebben. Onze leerlingen kunnen dan goed voorbereid een overstap maken naar een tweetalig mbo. De volgende vakken worden op de MAVO in het Engels gegeven: physical education (lichamelijke opvoeding), art and design (beeldende vorming), history (geschiedenis), biology(biologie) en English. 
De leerling kiest aan het eind van het tweede leerjaar een profiel. Met dit profiel maakt de leerling een eerste, nog zeer brede keuze voor een beroep of beroepsopleiding. Elk profiel heeft een zinvolle combinatie van vakken waarmee een leerling goed kan doorstromen naar het mbo. Er zijn drie profielen (tussen de haakjes staan de verplichte profielvakken): 

-  Zorg en Welzijn (biologie) 
-  Techniek (wiskunde, natuur- en scheikunde) 
-  Economie (economie en een tweede moderne vreemde taal) 

In de derde en vierde klas van de MAVO volgen alle leerlingen zes algemene vakken; Nederlands, Engels, Culturele en Kunstzinnige vorming, Physical Education, LOB en Maatschappijleer (jaar 4) en de vakken die bij het profiel horen. Daarnaast kiezen de leerlingen zelf een aantal vakken. De leerlingen krijgen lessen over arbeid, bedrijfsculturen, leren solliciteren en ze gaan op stage bij een bedrijf. Daarnaast volgen ze, net als alle derdeklassers, een Maatschappelijke Stage. Waarbij de nadruk ligt op kennismaken met de samenleving en een vrijwillige bijdrage leveren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.