Welkom

Gefeliciteerd!

In dit bijzondere examenjaar heeft een grote groep leerlingen het examen in een keer gehaald. We feliciteren hen met deze mooie prestatie! Een deel van de leerlingen maakt gebruik van de gelegenheid het examen te spreiden of te herkansen in tijdvak 2 en 3. We wensen hun heel veel succes met de voorbereiding hiervan!