Ziekmelden

Ziekte
Ziekmeldingen dienen via Magister doorgegeven te worden. Indien u niet via Magister een ziekmelding door kunt geven, kunt u dat telefonisch doen, 's ochtends, tussen 07.30 uur en 08.15 uur op telefoonnummer 020 - 572 1200. 

Bezoek aan huisarts, tandarts, etc. 

Bezoeken aan een (huis)arts, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut, etc. dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden; wanneer dit niet mogelijk is, moet dit van tevoren aan school worden gemeld door ouders/verzorgers op bovenstaand telefoonnummer. 

Voor meer informatie over verzuim zie ook het verzuimprotocol