Natuurkunde

“I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only a boy playing on the seashore, and diverting myself in now and then finding a smoother peddle or a prettier shell than ordinary, while the great ocean of truth lay all undiscovered before me.”
- Sir Isaac Newton

Het vak gaat over alle (niet levende) dingen om ons heen. We hopen dat de leerlingen hier oog voor krijgen en er met bewondering en verwondering naar gaan kijken. Bijvoorbeeld licht, geluid, water, sterren, groene energie etc.    

In de eerste twee jaar (natuur/scheikunde gecombineerd) laten we de leerlingen veel experimenteren en hoeft er nog niet veel met formules gewerkt te worden. In het derde jaar wordt er meer inzicht en rekenvaardigheid van de leerlingen verwacht. Op de mavo kiezen de leerlingen na het einde van de tweede klas of ze met natuurkunde verder willen gaan, op havo/vwo doen ze dit in de derde klas. Kies je voor natuurkunde dan dien je tevens wiskunde-B te volgen.

Natuurkunde in je profiel geeft toegang tot een zeer groot aantal (technische) vervolgopleidingen en beroepen in sectoren zoals: (dier)geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, natuurwetenschappen, industrie (ontwerper, technoloog), bouw (architect), luchtvaart, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.