Muziek

Op het Berlage Lyceum is het vak muziek een verplicht vak in de onderbouw. Het leren van sociale vaardigheden staat centraal, welke naar voren komen tijdens samen zingen, muziek uitvoeren, zelf songs schrijven en uitvoeren. Leerlingen leren zichzelf te presenteren, samen te werken en elkaar opbouwende kritiek te geven. Zij stappen over drempels en overwinnen angsten. Kortom: er worden - ook voor de toekomst - waardevolle vaardigheden ontwikkeld.

In het eerste leerjaar wordt er kennisgemaakt met ons instrumentarium en in de basis geleerd om deze te bespelen. In het tweede leerjaar staat de wereldmuziek centraal en in het derde leerjaar de popgeschiedenis van de jaren 50 tot nu. Na drie leerjaren is muziek een keuzevak en wordt er verdiept in de muziekgeschiedenis, kunstgeschiedenis, akkoordenleer, praktische harmonie, muziektheorie. Het eindexamen is een openbaar concert waarin zowel eigen werk als andere stukken worden uitgevoerd. De leerlingen in de bovenbouw maken ook muziekmateriaal welke zij uitvoeren op de basisschool voor educatieve doeleinden.

Bekijk deze video: t3://file?uid=16507