Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding is erop gericht alle kinderen te brengen tot blijvende en verantwoorde deelname aan bewegen en sport. Door middel van uitdagende bewegingssituaties leert een leerling zijn bewegingsrepertoire uitbreiden.

Het programma ‘bewegen en sport’ bestaat uit bewegingsactiviteiten op gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur. Binnen dit aanbod krijgt iedere leerling de kans zijn eigen mogelijkheden te leren verkennen.

In de bovenbouw kunnen leerlingen zich verder oriënteren door middel van het sportoriëntatie programma. Leren bewegen is bij uitstek een groepsactiviteit. Leerlingen leren eenvoudige regeltaken te vervullen, zoals aanwijzingen geven, coachen, organiseren en rollen als scheidsrechter of jury vervullen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze met elkaar een spel veilig op gang brengen en houden of elkaar hulp verlenen in turnsituaties. Leerlingen leren verantwoordelijkheid dragen voor het eigen bewegen en dat van anderen, ook als de onderlinge verschillen groot zijn. De leeromgeving is veilig en uitdagend: een klimaat dat prikkelt tot leren; contexten die realistisch en herkenbaar zijn; een sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden; conflicten worden opgelost door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, waarbij gezond en verantwoordelijk gedrag wordt gestimuleerd.

Van leerlingen wordt verwacht dat ze op tijd in de les zijn, in sportkleding en op sportschoenen meedoen en gemiste lessen inhalen. Een gemiste les kan echter alleen in dezelfde week, bij je eigen docent worden ingehaald als het rooster dat toelaat. Wanneer dit niet het geval is of wanneer je meerdere lessen hebt gemist kan je alleen inhalen d.m.v. een schriftelijke opdracht. Deze krijg je van je LO docent. In het examenjaar kan je een onvoldoende voor LO alleen inhalen d.m.v. een schriftelijke opdracht. Tot slot verwachten we dat je je 100% inzet en goed gedrag laten zien.

Er wordt lesgegeven in Sporthal De Pijp en op de sportvelden van Wartburgia/Sportpark Drieburg. Te vinden via:
www.asvwartburgia.nl/pagina's/contact.htm
Soms maken we gebruik van het zwembad, de bowlingbaan of andere locaties.

Activiteiten en toernooien
1e klas: Eindspellen toernooi (frisbee, voetbal, trefbal, flagfootbal en estaffette) en 4-ballen toernooi
2e klas: atletieksportdag en 4-ballen toernooi
3e klas: softbalsportdag
4e, 5e en 6e klas: keuze zaalsporten toernooi