Filosofie

Filosofie op het Berlage Lyceum. Moeder van de wetenschappen. Liefhebber van wijsheden. Filosofie is niet alleen een enorm belangrijk schoolvak waarbij je vaardigheden en kennis opdoet die je voor de rest van je leven zullen helpen; het is ook nog eens enorm leuk!

In de bovenbouw (vwo) kun je kiezen om het vak filosofie te volgen. Bij filosofie leer je om op een goede, gestructureerde en beargumenteerde manier na te denken over belangrijke onderwerpen. Neem bijvoorbeeld wijsgerige antropologie. Hierbij wordt de vraag gesteld wat het eigenlijk is om een mens te zijn. Is de mens een soort dier, of zit er iets goddelijks in de mens? Bestaat de mens alleen uit vlees en bloed of heeft de mens een ziel? Wordt jouw gedrag vooral bepaald door je genen of speelt opvoeding de belangrijkste rol? Deze en meer facetten van het mens-zijn worden bij wijsgerige antropologie behandeld.

Nog een onderwerp waarover filosofen nadenken is ethiek. Wat is goed handelen en wat is slecht handelen? Hoe weet je wat goed en slecht is? Moet je bijvoorbeeld altijd de waarheid spreken of is een leugentje zo nu en dan ook goed te noemen? En hoe ga je om met ethische dilemma's? Zouden wij ons in het rijke Westen verplicht moeten voelen om mensen in arme delen van de wereld financieel te helpen? Of moeten ze hun eigen problemen zelf oplossen? Daarnaast wordt er aandacht besteed aan kentheorie (wanneer mag je spreken van "kennis") en wetenschapsfilosofie (moet je alles wat de wetenschap zegt automatisch geloven of zijn er redenen om kritisch te zijn op de wetenschap). Het eindexamenonderwerp is vanaf 2016 "scepticisme". 

Naast de reguliere lessen doen wij ook mee aan allerlei wedstrijden zoals de Nationale Filosofie Olympiade, het NK debatteren en essay wedstrijden. Ook proberen wij een filosofische reis georganiseerd te krijgen. Zo gingen wij in 2016 met de 6V filosofie-klas naar Athene, betaald door verkoop van een door ons geschreven boekje met als titel "Filosofie in Amsterdam".

De lessen filosofie zijn altijd veelzijdig. Je leert niet alleen van de docent of van de lesmethode, maar ook van je medeleerlingen. De dingen die je zult leren zijn niet alleen nuttig voor je vervolgopleiding, maar wellicht nog belangrijker: ze maken je een beter mens!

Klik hier om het filmpje van De Nieuwe Liefde te bekijken.

Klik hier om het filmpje van de boekpresentatie "Filosofie in Amsterdam" te bekijken.