Economie

Veel mensen denken dat economie alleen maar over geld gaat - maar dat is niet zo. Economie is een sociale wetenschap die de maatschappij als onderwerp van studie heeft. Het vak geeft bijvoorbeeld inzicht in de betekenis van een goed functionerend geldsysteem voor het bedrijfsleven in Nederland of voor de wereldeconomie. Economie is dus belangrijk om hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen.

Het doel van de economielessen is leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen waarvan zij later - thuis, op het werk of in het maatschappelijke leven - veel voordeel kunnen hebben. Hierbij moet men denken aan de volgende zaken: kennis van en inzicht in het economische leven in Nederland en in andere landen, kennis en inzicht in de rol die de leerling zelf speelt - of later gaat spelen - in het economische leven: als consument, als producent (werknemer) en als staats- of wereldburger. Het vermogen om verschillende politieke standpunten of meningen over economische kwesties (zoals armoede, welvaartsverdeling of het milieu) te leren onderscheiden en op grond daarvan een eigen mening te vormen. De vaardigheid om zelfstandig een eenvoudig economisch onderzoekje op te zetten om meer inzicht te krijgen in bepaalde economische feiten en gebeurtenissen. Dit is een goede basis voor een vervolgopleiding in de economische vakken.

Economie wordt op het Berlage Lyceum aangeboden in de onderbouw en in de bovenbouw. In de onderbouw maken mavoleerlingen gebruik van de methode Pincode (Wolters-Noordhoff), waarbij een apart werkschrift gebruikt wordt om de leerstof zelfstandig te kunnen verwerken. In de bovenbouw volgen mavoleerlingen de methode Pincode (Malmberg); deze methode bestaat uit een leerboek en twee verschillende werkschriften die in de derde, respectievelijk de vierde klas worden verwerkt.

In de onderbouw en bovenbouw havo en vwo wordt gewerkt met 'Lesbrieven' (LWEO). Dit is eenvoudig losbladig lesmateriaal dat éénmalig wordt gebruikt en waarbij leerlingen op eigen wijze in de tekst kunnen schrijven en markeren. Het is een leerboek en werkschrift tegelijk. Omdat ‘Lesbrieven’ goedkoop zijn en dus regelmatig vernieuwd kunnen worden beschikken de leerlingen steeds over actueel en aangepast lesmateriaal. Dit is voor het vak economie (en de portemonnee) natuurlijk van groot belang.

Onderwerpen die aan de orde komen bij het vak economie havo en vwo zijn onder meer: welvaart, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, geld en inflatie, Europese integratie, monetair beleid, wisselkoersen, internationale handel en micro-economie.