Biologie

Biologie. De leer het leven. Het leven van mensen, dieren, planten, schimmels en alle andere organismen. Biologie is een enorm divers vak. Het ene moment leren de leerlingen iets over het menselijk lichaam, het andere moment over herfstbladeren, haften, virussen of voedingsstoffen.

In de onderbouw havo/vwo (en in de nieuwe m/h brugklas) worden de lessen biologie in het Engels gegeven. Leerlingen werken met digitale methodes, zodat ze via hun iPad de les kunnen volgen en opdrachten kunnen maken. Tijdens de biologielessen worden veel practica gedaan. De sectie streeft er naar de lessen zeer afwisselend te maken. We doen ook enkele internationaliseringsprojecten.

In de brugklas leren onze leerlingen de basiskennis en basisvaardigheden, zoals microscopie en het correct opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. In de tweede klassen wordt naast de reguliere lessen aandacht besteed aan roken, alcohol, gezonde voeding en seksuele voorlichting. In klas drie kijken we naar DNA, erfelijkheid, ons milieu en de wereldwijde gevolgen van de klimaatverandering.

Na de onderbouw bereiden we de leerlingen voor op de eindexamens. We schakelen over op Nederlands en duiken dieper in de leerstof. Leerlingen moeten op niveau wetenschappelijk onderzoek kunnen doen en steeds zelfstandiger kunnen werken aan belangrijke thema’s als evolutie, voortplanting, ecologie en gedrag.

Mavoleerlingen van de sector Zorg & Welzijn kunnen na hun diploma aan de slag in de verzorgende sector, maar ook in het middenkader met leidinggevende taken. Havoleerlingen met het profiel Natuur & Gezondheid kunnen terecht op het hbo voor allerlei biologisch gerelateerde opleidingen. Vwo-leerlingen die doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs kunnen terecht op tal van universitaire opleidingen die direct of indirect met het vak biologie te maken hebben.

De sectie Biologie stelt zich voor: