Zij-instroom

Schoolwisselaars: zij-instroom
Op dit moment zijn er geen tussentijdse aanmeldingen mogelijk. Onderstaand bericht geldt voor volgend schooljaar. 

Instroom schooljaar 2018-2019
Het Berlage Lyceum is een brede school voor tweetalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Onze eigen leerlingen hebben voorrang ten aanzien van op- en afstroom binnen school. Om deze reden is pas in de laatste week van het schooljaar duidelijk in welke afdeling en welk leerjaar er eventueel plaats is.

U kunt uw interesse voor een overstap naar het Berlage Lyceum kenbaar maken door het informatieformulier voor zij-instromers in te vullen. Dit formulier kunt u hier downloaden. Dit formulier dient u vervolgens samen met:
- een kopie van de actuele cijferlijst 2017-2018 van uw kind;
- een jaaruitdraai 2017-2018 van het verzuimoverzicht;
- het onderwijs ondersteunend plan (OOP);
- het schoolwisselaarsformulier (ingevuld door de huidige school);
- een uitgebreide motivatiebrief;
in te scannen en per e-mail te sturen naar zij-instroom@berlagelyceum.eu.

In het onderwerp/subjectveld van het e-mailbericht vermeldt u het leerjaar en de afdeling (mavo, havo of vwo) waarvoor uw kind in aanmerking wil komen.

Er zal uitgebreid worden onderzocht of een overstap zinvol is en kans van slagen heeft. Gezien het feit dat wij een school voor tweetalig onderwijs zijn zal het niveau van Engels van doorslaggevend belang zijn. Natuurlijk wordt bij deze schoolwisseling ook contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens beoordeelt de plaatsingscommissie of uw kind op onze school geplaatst kan worden. Dit zal pas tegen het einde van het schooljaar gebeuren.

Aandachtspunten:
- zij-instromen in de brugklas is niet mogelijk;
- in mavo wordt, naast Engels, uitsluitend Spaans als vreemde taal aangeboden. Frans en Duits worden niet aangeboden;
- in 2 havo en 2 vwo moet er een keuze gemaakt worden tussen Duits of Frans en is Spaans een verplicht vak;
- voor 3 mavo geldt dat de sectorkeuze plus de vakken bekend moeten zijn;
- voor 4 mavo geldt dat het examen vakkenpakket bekend moet zijn;
- voor 4 havo en vwo geldt dat het profiel bekend moet zijn.

Verdere informatie over onze profielen/sectoren vindt u op de site onder het kopje 'decanaat'.

Toelating 4 havo
Klik hier om de toelatingseisen voor 4 havo te bekijken. 

Toelating 5 vwo
Leerlingen die na het behalen van hun havo diploma willen instromen in 5 vwo moeten voldoen aan de volgende eisen:
- een leerling stroomt altijd door met hetzelfde of een verwant profiel;
- het gemiddelde van de eindcijfers voor de examenvakken is 7.0 of hoger, is het gemiddelde 6.6 - 7.0, dan is de leerling alleen toelaatbaar als de docenten van de examenvakken in meerderheid positief adviseren op grond van cijfers en aantoonbare competenties;
- in C&M profiel wiskunde verplicht;
- in overleg met decaan wordt er gekeken naar de mogelijke opties.