Schoolwisselaars/zij-instroom

Instroom schooljaar 2021-2022
Het Berlage Lyceum is een brede school voor tweetalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. U kunt uw interesse in een overstap naar het Berlage Lyceum kenbaar maken door het aanmeldformulier voor zij-instromers in te vullen. Deze vindt u onderaan deze pagina. Hierbij moeten de volgende documenten worden meegeleverd:

- een actuele cijferlijst (op te vragen bij de huidige school)
- een uitdraai van het verzuimoverzicht (op te vragen bij de huidige school)
- het schoolwisselaarsformulier (op te vragen bij de huidige school)
- een uitgebreide motivatiebrief (in deze brief legt uw kind uit waarom hij/zij graag naar het Berlage Lyceum wilt)
- een kopie van van het identiteitsbewijs van uw kind
- niet verplicht: het ontwikkel perspectief plan (op te vragen bij de huidige school)

Denk er aan dat de documenten zo recent mogelijk zijn. Na de aanmelding zal er uitgebreid worden onderzocht of een overstap mogelijk is. Omdat wij een school voor tweetalig onderwijs zijn zal het niveau van Engels van doorslaggevend belang zijn. Natuurlijk wordt bij deze schoolwisseling ook contact opgenomen met de huidige school. Vervolgens beoordeelt de plaatsingscommissie of uw kind op onze school geplaatst kan worden. Onze eigen leerlingen hebben voorrang op op- en afstroom binnen school. Om deze reden is pas in de laatste week van het schooljaar duidelijk in welke afdeling en welk leerjaar er eventueel plaats is voor nieuwe leerlingen. Wij adviseren u ook andere scholen te benaderen. Ieder jaar hebben wij meer aanmeldingen voor zij-instroom, dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben.

Aandachtspunten:
- zij-instromen in de brugklas is niet mogelijk
- zij-instromen in examenklassen is niet mogelijk

Klik hier voor het aanmeldformulier