Verlofformulieren

Wil je verlof aanvragen voor een bruiloft, een begrafenis, een religieuze feestdag of iets anders, vul dan een verlofformulier in en lever deze in bij je afdelingsleider. 

Extra verlof mag van de overheid alleen worden toegekend wegens bijzondere omstandigheden (aanvraagformulier gewichtige omstandigheden). Extra vakantieverlof mag alleen worden toegekend vanwege de aard van het beroep van (één van de) ouders (aanvraagformulier vakantieverlof) en dient 8 weken van te voren te worden aangevraagd.

Let op: verlofformulieren dienen afgedrukt, door de ouders ondertekend, voorzien van een bewijs (bijvoorbeeld een kopie van de uitnodiging voor een bruiloft) ingeleverd te worden bij de afdelingsleider. Aanvragen die op een andere manier worden gedaan of incompleet zijn, worden niet in behandeling genomen. 

Klik op een van de links hieronder om het juiste verlofformulier te downloaden.
Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
Aanvraagformulier vakantieverlof 

Voor meer informatie over verlof, bekijk hier het verzuimprotocol.