Solidariteitsfonds

Solidariteitsbijdrage “Berlage Fonds”

Het “Berlage Fonds” is een solidariteitsfonds voor ouders en leerlingen waarop minder draagkrachtige ouders een beroep kunnen doen. Het fonds is bedoeld om bij te dragen aan ouderbijdragen zoals extra leermiddelen. Ook kan uit dit fonds bijgesprongen worden in geval van calamiteiten op school waartegen een leerling niet is verzekerd.  Uit dit fonds worden daarnaast ook bijdragen gegeven aan bijzondere posten die aan alle leerlingen ten goede komen tijdens projecten, sporttoernooien, clubs en de verzorging van het interieur van de school.

Omdat in voorgaande jaren reeds voldoende saldo is opgebouwd, is momenteel geen donatie van ouders nodig. Vanaf 2022 kan indien nodig een donatie per leerling als onderdeel van de ouderbijdrage worden gevraagd.

Beheer van het fonds

Het Berlage Lyceum beheert het fonds en legt hier jaarlijks verantwoording over af aan de ouderraad. De rector besluit tot toekenning van uitgaven binnen deze begroting.

Hoe gaat het in zijn werk:

 1. Ouders die gebruik willen maken van de regeling, kunnen dit aanvraagformulier invullen.
 2. De aanvragen en uitgaven worden beoordeeld door de directie op basis van de volgende criteria:

  • Een ouder die een beroep doet in een bijdrage in de kosten, is niet in staat deze kosten op een andere manier te dragen
  • De gemaakte kosten komen de leerlingen direct ten goede
  • De gemaakte kosten dienen altijd een onderwijskundig doel

 3. De directie bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming.

Voorwaarden aanvraag ondersteuning door ouders.

We hanteren dezelfde criteria als die van de stadspas van de gemeente Amsterdam. U kunt ook aanspraak doen voor een bijdrage als u niet in Amsterdam woont. De inkomenseis wordt betaald door het fiscaal jaarinkomen. Dat is het hoogste inkomen op je loonstrook.

 1. Uw inkomen dient aantoonbaar over onvoldoende middelen te beschikken om de kosten zelf te dragen. Een betalingsregeling biedt geen uitkomst.
 2. Uw kind is minderjarig
 3. U heeft geen recht op subsidie voor hetgeen is aangevraagd vanuit de gemeente of een andere instantie zoals stichting leergeld. (via bijvoorbeeld de regeling pak je kans, van de gemeente Amsterdam).
 4. De school kan vragen om bewijsmateriaal om het bovenstaande vast te stellen.

U kunt een beroep doen op ondersteuning vanuit het fonds voor:

 1. De aanschaf van een device (maximaal 1 maal per 4 jaar)
 2. De aanschaf van lesmaterialen die niet verplicht zijn, maar wel worden aanbevolen op de boekenlijst
 3. Deelname aan schoolactiviteiten waaronder reizen, uitwisselingen, projecten of activiteiten waarvoor een extra bijdrage wordt gevraagd.
 4. Studiebegeleiding of bijles

Woont u in Amsterdam en heeft u niet genoeg inkomen om de bijdragen voor school te betalen, dan kunt u gebruik maken van de regeling “Pak je Kans”

Pak je kans voor uw schoolgids en website

Pak je kans - hulp bij schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient.

Of omdat u een uitkering hebt. U kunt van de gemeente Amsterdam gratis hulp krijgen bij de kosten voor uw kinderen.

Scholierenvergoeding

Met de Scholierenvergoeding betaalt u kosten voor school, sport en cultuur. U mag het geld ook gebruiken voor spullen die uw kind nodig heeft om thuis schoolwerk te doen. Bijvoorbeeld inktpatronen en papier voor een printer. En om spullen te kopen voor sport, muziek- en dansles.

 • U krijgt € 166,- per jaar per kind op de basisschool.
 • U krijgt € 325,- per jaar per kind op de middelbare school.

Gratis laptop of tablet basisschool

Uw kind is 10, 11 of 12 jaar en zit op de basisschool. Uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet. Uw kind moet eerst een computerles van 1,5 uur doen.

Gratis laptop of tablet middelbare school

Voor uw kind op de middelbare school kunt u een gratis laptop of tablet aanvragen. Uw kind doet eerst een computerles van 2,5 uur. Daarna mag uw kind mag kiezen tussen een laptop of tablet.

Reiskostenvergoeding middelbare school

U krijgt € 250,-  per jaar als uw kind 3 zones of meer met het openbaar vervoer moet reizen naar de middelbare school.

Aanvragen voor schooljaar 2021-2022 kan tot en met 31 mei 2022

Kijk voor alle regelingen, voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.

Vrijwillige ouderbijdrage betalen met Stadspas

Op bijna alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs kunt u de vrijwillige ouderbijdrage betalen met de Stadspas. Vraag hiernaar op school.

U gaat met de Stadspas van uw kind naar een medewerker op school.

De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage aan school.

Als ouders voor de aangevraagde ondersteuning ook gebruik kunnen maken van “Pak je kans” dan is ondersteuning via dit fonds niet mogelijk.