Aanmelding op het Berlage Lyceum 2017

Leerlingen met een passend basisschooladvies kunnen zich op het Berlage Lyceum aanmelden.
Je kunt je aanmelden van 27 februari tot en met 10 maart 2017 tussen 14.00 en 17.00 op werkdagen.
De inschrijving vindt plaats in ons gebouw op nummer 33.
Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.  

Documenten

Als je je op het Berlage Lyceum wilt aanmelden, dan verzoeken we je het volgende mee te nemen:

• Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier (klik hier om dit te downloaden.)
• De ingevulde en ondertekende voorkeurslijst
• Een kopie van het paspoort/ID of een uittreksel uit het bevolkingsregister (van leerling en één van de ouders/voogd).
• Als uw kind niet in Amsterdam woont, is ook een door ouders of voogd getekende verklaring nodig, waarin u vermeldt dat uw kind niet ook op een school buiten Amsterdam is aangemeld.

Hoe gaat het daarna verder?

Zodra je bent aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling en volgt de toelatingsprocedure. We doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie.
Indien nodig nemen wij contact op met debasisschool.
Op woensdag 5 april is de uitslag van de loting en matching bekend.
U heeft via een speciaal ouderportaal in MEPS toegang om te zien waar uw kind is geplaatst. Nadat de loting en matching heeft plaatsgevonden, ontvangt uw kind een uitnodiging voor de kennismakingsdag op woensdag 21 juni.

Het Berlage hanteert wel een broertjes- of zusjesregeling. Ouders die een beroep willen doen op de hardheidsclausule van de kernprocedure, dienen dit uiterlijk 13 februari 2017 schriftelijk te motiveren.