Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.

De vertrouwenspersonen van het Berlage Lyceum zijn:

Maarten Mensinga: m.mensinga@berlagelyceum.eu

Jacqueline Soer - van Pelt: j.soer@berlagelyceum.eu

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw:

Op de volgende site stellen deze externe vertrouwenspersonen Alice Vlottes en Jac Reus zich voor: https://www.espritscholen.nl/home/over-esprit/klachten-en-integriteit/externe-vertrouwenspersoon/

 

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een Meldcode te hebben.

Daarnaast bestaat de Meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

Op de website van Esprit Scholen (Meldcode & Meldplicht) is beschreven wat de Meldcode en de Meldplicht inhouden.