Vacatures

Wie zijn wij en wat willen wij?

Het Berlage Lyceum is een Amsterdamse school voor MAVO-, HAVO-, Atheneum- en Gymnasium- onderwijs. Het is een grote school in een prachtig Rijksmonument met ca. 1100 leerlingen en ca. 150 medewerkers.
Het Berlage is heel bewust een brede school. We geven leerlingen de gelegenheid elkaar te ontmoeten: fysiek, in beide gebouwen, maar ook bij verschillende onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld bij projecten). Ook krijgen leerlingen zo de kans om door te stromen naar een volgend niveau.
Van docenten verwachten we dat ze breed inzetbaar zijn: dat betekent dat ze in principe inzetbaar zijn op alle afdelingen. Daarbij houden we rekening met bevoegdheden, vakkennis en speciale talenten en vaardigheden van docenten.

Wij zien internationalisering als een belangrijke aanjager van verandering in de wereld. Het beïnvloedt cultuur, economie, politiek en wetenschap. Het zal de leefwereld van jonge mensen bepalen, die in die globaliserende wereld zullen reizen, studeren, wonen en werken.
Vanuit die visie creëren wij een omgeving waar leerlingen en medewerkers met verschillende achtergronden van elkaar leren en samenwerken. Al onze opleidingen zijn tweetalig. En als Unesco-school stimuleren we leerlingen om de wereld te ontdekken door aandacht te besteden aan cultuur, economie, humanitaire ontwikkelingen en wetenschap. Als leerlingen van het Berlage Lyceum komen ligt de wereld aan hun voeten!

Ons motto is: ‘we hebben de leerling in beeld’. De ontwikkeling van de leerling staat voorop. Om leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen, is het belangrijk van de leerlingen te weten hoe het met ze gaat, wat ze kunnen en wat ze belangrijk vinden.
Op school heerst een veilige sfeer en er is veel persoonlijk contact tussen leerlingen, docenten en de schoolleiding. De cultuur is te omschrijven als informeel en open.

Wie ben jij?

  • - Je houdt van onze Amsterdamse leerlingen.
  • - Je bent een innemende en inspirerende persoonlijkheid met humor.
  • - Je hebt een goed contact met de leerlingen en vindt hun cognitieve, persoonlijke én sociale ontwikkeling belangrijk.
  • - Je neemt de leerlingen serieus en bent in staat hen te leren zelfstandig en verantwoordelijk te zijn.
  • - Je nodigt hen uit om te leren en daagt hen uit om een stap verder te zetten in hun ontwikkeling.
  • - Je werkt en leert graag samen met collega’s.
  • - Je houdt ervan om good practice te delen.
  • - Je bent bereid samen de verantwoordelijkheid te dragen voor de gang van zaken op school.
  • - Je bent bevoegd voor de functie of in staat de bevoegdheid op korte termijn te halen.

Wat doe je op het Berlage Lyceum?

Je geeft onderwijs vanuit een internationaal perspectief. Je brengt de buitenwereld in de lessen en zorgt dat de leerlingen door jouw lessen de buitenwereld beter begrijpen. Ook is het mogelijk deel te nemen aan internationale projecten met de leerlingen.

Het Berlage is een Unesco-school. In jouw onderwijs komen thema’s als vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, duurzaamheid en intercultureel leren terug. Dat kan in de vorm van projecten of in de les. Bij een aantal vakken in de onderbouw geef je (deels) les in het Engels. We zijn immers een TTO-school. We zijn een opleidingsschool waar veel studenten het vak leren. Daar zijn we trots op. Van ervaren docenten verwachten we dat ze een rol spelen bij de begeleiding van studenten. Je maakt onderdeel uit van het team dat zich bezighoudt met didactisch coachen. Je denkt mee over de inrichting van ons fraaie Rijksmonument dat de komende jaren gerenoveerd wordt.

Klik hier om het actuele vacatureoverzicht te bekijken. 

Vanzelfsprekend behandelen wij alle sollicitaties met grote zorgvuldigheid. 

 

Wil je open solliciteren? Dan kun je via deze link een open sollicitatie versturen naar de Esprit Scholen.