Ouderraad

Contact opnemen met de ouderraad? Mail dan naar ouderraad@berlagelyceum.eu 

Het Berlage Lyceum heeft een actieve ouderraad waarin ouders van leerlingen uit alle afdelingen van de school vertegenwoordigd zijn.

Doelstelling
De ouderraad wil een klankbord zijn voor schoolleiding, docenten en de ‘oudergeleding’ van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad wil bevorderen dat de school weet wat er onder ouders leeft en dat ouders meedenken en suggesties aandragen over schoolse zaken. Uitgangspunt is dat er onder ouders veel kennis en vaardigheden aanwezig zijn waarmee ouders elkaar en de school van dienst kunnen zijn.

Leden Ouderraad:

  • Michiel Mazel
  • Yvonne Kruisheer-Erenstein
  • Gien van den Bossche
  • Paige Shipman
  • Matthea Osinga
  • Annelies Kooiman
  • Robbert van Dijk
  • Martijn Hinten

De ouderraad bespreekt met de schoolleiding uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op onderwijsinhoud, organisatie, schoolinfrastructuur en de internationale oriëntatie, zoals: 
-    communicatie van de school met ouders en leerlingen
-    kwaliteitszorg
-    nieuwbouw/verbouwing
-    iPad beleid
-    schoolbegroting
-    tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders
-    organiseren van een thema-avond voor ouders

Vragen of ideeën
Heeft u als ouder vragen over schoolzaken die ouders aangaan, wilt u meewerken aan lopende projecten, of heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten? Neemt u dan contact op door een mailtje te sturen naar: ouderraad@berlagelyceum.eu 

Vergaderdata
De ouderraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Nieuwe leden zijn altijd welkom, maar ouders kunnen ook eenmalig een vergadering bijwonen om een vraag of suggestie voor te leggen.
De ouderraadvergadering wordt deels bijgewoond door een vertegenwoordiger van de directie. Graag vooraf een mailtje sturen (zie boven), zodat we u kunnen laten weten waar en wanneer de eerstvolgende vergadering precies plaatsvindt.

Notulen van ouderraadvergaderingen: 

23 september 2020

27 mei 2020

29 januari 2020

27 november 2019

9 oktober 2019

5 juni 2019

20 maart 2019

30 januari 2019

28 november 2018

26 september 2018

6 juni 2018 

21 maart 2018 

31 januari 2018 

18 oktober 2017 

 

Theatercollectief DNL heeft tijdens de afgelopen ouderavond tips gegeven om kinderen gemotiveerd te houden. Bekijk hier de tips: