MR Berlage Lyceum

Het Berlage Lyceum heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 12 leden: drie leerlingen, drie ouders, zes personeelsleden. Leerlingen en ouders worden gekozen voor een periode van twee jaar. Om de continuïteit van de MR-werkzaamheden te waarborgen hebben de personeelsleden een zittingstermijn van vier jaar.

In het schooljaar 2015-2016 zijn onderstaande personen lid van de MR:

Naam Geleding tot e-mailadres
Mw. H.H.E. Frömming (secretaris) Personeel 2022 h.fromming@berlagelyceum.eu
Dhr. J.D. Schoone (voorzitter) Personeel 2020 j.schoone@berlagelyceum.eu 
Dhr. D. de Lange Personeel 2021 d.delange@berlagelyceum.eu
Mw. L. Dahouch Personeel 2022 l.dahouch@berlagelyceum.eu    
Dhr. S. Polak Personeel 2022 s.polak@berlagelyceum.eu
Dhr. D. Biswane Personeel 2021 d.biswane@berlagelyceum.eu
Dhr. V. Weggemans Ouder 2020 mr@berlagelyceum.eu
Dhr. P. Boncz Ouder 2019 mr@berlagelyceum.eu
Mw. F. Alkallali Ouder 2020 mr@berlagelyceum.eu
M. Abbestee Leerling 2019 m.abbestee@berlagelyceum.eu
W. Yousuf Leerling 2020 w.yousuf@berlagelyceum.eu
S. Koytek Leerling 2019 s.koytek@berlagelyceum.eu

Ongeveer om de zes weken vergadert de MR met de directie. Deze overlegvergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als men deel wenst te nemen wordt aanmelding vooraf op prijs gesteld. In een aansluitende of aparte interne vergadering bepaalt de raad haar standpunt en neemt besluiten. Alle onderwerpen waarop de school een eigen beleid kan voeren op het gebied van financiën, ouder- en leerlingzaken, onderwijs, personeelsbeleid etc. komen in de MR aan de orde.

Alle zaken waarin het Berlage Lyceum niet zelfstandig beleid kan voeren, maar het beleid wordt gemaakt door Esprit Scholen, worden in de overkoepelende Gezamenlijke Medezeggenschapsraad van Esprit (GMR) besproken. Het Berlage Lyceum is in de GMR vertegenwoordigd met een leerling, een ouder en twee personeelsleden.