Decanaat mavo

De decaan van het Berlage Lyceum voor de mavo is Ben Olgers (b.olgers@berlagelyceum.eu). Hij begeleidt de leerlingen van de mavo van onze school bij de studie- en beroepskeuze. In de brugklas verzorgt hij een half jaar de lessen LLB: Leren Loopbaan Burgerschap. En voor de bovenbouw verzorgt hij ook de LOB-lessen: Loopbaan Oriëntatie Begeleiding.

Op de mavo worden de volgende drie profielen aangeboden in de bovenbouw:

 • Zorg en Welzijn
 • Economie
 • Techniek

De Ambitie van onze TTO mavo is

 • Leerlingen klaarstomen voor een actieve en verantwoordelijke rol in onze internationale samenleving
 • meer meisjes kiezen techniek en stromen door richting technologische studies
 • meer leerlingen kiezen internationale opleidingen
 • meer leerlingen stromen door naar onze havo 4

Wij zijn aangesloten bij het netwerk "Masterplan Techniek Amsterdam". www.amsterdam.nl/gemeente/watdoet/arbeidsmarkt/masterplan-techniek/. Dit is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en de overheid met het voortgezet onderwijs met als doel leerlingen enthousiast te maken voor een hoogwaardige technische opleiding en een kans op goede technische carrière. Daarnaast sluiten wij ons aan bij de werkwijze van Techniektalent: www.techniektalent.nu

Ook hebben wij een partnerschap met Jinc - helpt jongeren op weg naar werk www.jinc.nl
Het volgen van TTO mavo geeft meer dan voldoende resultaat om te kunnen functioneren in een internationale, engelstalige omgeving. En levert een grotere kans op aanname bij een Engelstalige vervolgopleiding.
Tijdens de LOB lessen in de bovenbouw mavo besteden wij uiteraard ook aandacht aan de doorstroom naar onze havo 4. De decaan van de havo afdeling is hierbij nauw betrokken.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende LOB-activiteiten per leerjaar en de toelatingseisen voor de havo.

Jaar 1

De brugklassen volgen het vak LLB. Wat een combinatie is van burgerschap en loopbaanbegeleiding (lob). In het eerste jaar van de mavo laten wij alle leerlingen de beta-mentality test doen via www.betamentality.nl, om te zien of zij een type leerling zijn met een mentaliteit voor techniek. Ze maken ook kennis met de 7 werelden (https://vimeo.com/77125631) waar binnen mensen studeren en werken. Hieraan kunnen wij al onze profielen aan verbinden.

Verder werken we samen met Young Impact www.youngimpact.nl Wij willen dat onze leerlingen een bijdrage weten te leveren aan een betere wereld. De stappen en ontdekkingen die de leerlingen hebben gedaan, werken ze uit in hun loopbaandossier "Here I AM". Zodoende kunnen ze aan het eind van schooljaar 1 aan hun ouder(s)/verzorger(s) presenteren wie zij zijn en wat zij kunnen.

 

Jaar 2

In jaar 2e leerjaar draait het om het kiezen van de juiste profiel voor in de bovenbouw. Daarom staan de volgende LOB activiteiten op het programma:

 • projectweek promoot het  bovenbouw vak economie" Amsterdamse haven/De Nederlandse Bank                     
 • voorlichtingsavond voor leerlingen/ouder(s) over de profielkeuze
 • wereldburgerschap als vak, o.a.  profielkeuze opdrachten voor juiste keuze profiel
 • kiezen van een voorlopige sectorkeuze: 4 t/m 8 februari 2019
 • leerling presenteert zijn/haar sectorkeuze aan ouder(s)/verzorger(s ): 21 maart 201908.30-10.10
 • 4 april 2019, JINC , BLIKSEMSTAGE,  - ouder begeleiders gezocht-
 • definitieve profielkeuze ; week 15 = 12 april 2019

 

Jaar 3

In het derde jaar wordt het vakkenpakket voor de examenklas vastgesteld en vinden de eerste voorbereidingen voor de vervolgopleiding (MBO of havo) plaats. Leerlingen in de derde klas lopen ook 30 uur stage. Ook maken zij een start met het profielwerkstuk

 • Projecten Masterplan Techniek
 • voorlichtingsavond voor leerlingen/ouder(s) over de profielkeuze      
 • open dagen Roc/MBO - nieuwsbrief                                                                
 • LOB-lessen door decaan: vanaf februari 2019
 • voorlopige vakkenpakketkeuze eindexamenjaar: 4 - 8 februari 2019
 • leerling presenteert zijn/haar keuze aan ouders/verzorgers: 08.30-10.10 uur, 27 maart  2019
 • definitieve profielkeuze: 12 april 2019
 • 30 uur snuffelstage AEL (Arbeids Ervaring Leren): 01 jul  t/m 05 jul  2019

 

Jaar 4

Het eindexamenjaar staat natuurlijk in het teken van het behalen van het diploma. Daarnaast blijven de leerlingen zich oriënteren op een vervolgstudie door het bezoeken van voorlichtingsavonden, open dagen en meeloopdagen. Het op tijd aanmelden en inschrijven voor een vervolgopleiding is dan ook zeer belangrijk. De deadline van aanmelden geldt voor alle opleidingen 1 april 2019!

De volgende activiteiten staan op het programma:

 • LOB-lessen tot februari 2019, klassikaal of kleine groepjes
 • havo-voorlichting door de decaan havo voor leerlingen/ouder(s): 10 januari 2019
 • studie-interessetest via www.ikkiesmbo.nl of www.icares.com
 • bezoek open dagen MBO's/ROC's www.mbostad.nl/opendagen
 • meeloopdag/doedag op de gewenste vervolgopleiding: januari - april 2019
 • loopbaandossier "Here I Am" als hulpmiddel bij de intake van de vervolgopleiding
 • aanmelden bij het MBO: vóór 1 april 2019
 • vooraanmelding havo 4: vóór 1 april 2019

 

 

Aansluiting havo

Toegangseisen van 4 MAVO naar 4 HAVO

 • gemiddeld moet een leerling 6.8 of hoger staan voor zijn vakken. Dit is het gemiddelde van het SE en het CE samen;
 • voor Nederlands, Engels en wiskunde een 6.8 of hoger (mocht wiskunde een profielvak zijn); dit is het gemiddelde van het SE en het CE samen;
 • geen onvoldoendes voor andere profielvakken;
 • profielvakken mavo moeten aansluiten bij het profiel op havo;
 • formulier competenties en advies docenten vakken 4 mavo;
 • motivatiebrief inleveren voor 1 april 2019 bij decaan havo;
 • toelatingsgesprek met de afdelingsleider havo.

 

Klik hier om de presentatie sectorkeuze te bekijken. 

Klik hier om de presentatie over de overstap van 4 mavo naar 4 havo te lezen.

Klik hier om het profielkeuzeformulier van 3 mavo te downloaden.

Klik hier om het profielkeuzeformulier van 4 mavo te downloaden.