Decanaat havo

De decaan van het Berlage Lyceum voor de havo 3, 4 en 5 havo is Marion Sentker (m.sentker@berlagelyceum.eu) . Zij begeleidt samen met de mentoren de leerlingen van de havo van onze school bij de studie- en beroepskeuze.

Een decaan begeleidt de leerlingen bij het maken van een studie- of beroepskeuze en adviseert over:
- de keuze van je profiel, sector of vakken;
- opleidingen en beroepen;
- de verschillen tussen hbo en wo;
- studiefinanciering/sociaal leenstelsel en tegemoetkoming van studiekosten;
- een interessetest.

Op school kunnen leerlingen de decaan altijd aanspreken. De decanenkamer bevindt zich in het B-gebouw (gebouw 34) op de eerste verdieping, tegenover lokaal B16.

Gedurende de havo-opleiding maken de leerlingen regelmatig belangrijke keuzes:
- aan het einde van de brugklas kiezen de leerlingen een tweede moderne vreemde taal;
- in 3  havo maken de leerlingen een profielkeuze;
- in 5 havo kiezen de leerlingen een vervolgopleiding (hbo).

Er zijn diverse activiteiten in 3 havo rondom het maken van een goede profielkeuze:

- voorlichting en lessen profielkeuze havo tijdens de mentorlessen;
- voorstelling; ‘ later begint nu” van Theatergroep Signatuur Onbekend over het maken van een profielkeuze. 
-ouders van de leerlingen 3 havo hebben een  ingesproken presentatie (en de presentatie zelf) over de profielkeuze ontvangen op 4 december ;
- extra voorlichtingslessen over nieuwe vakken, zoals maatschappijwetenschappen en bedrijfseconomie - informatie over vakken en profielen;
- aandacht voor profielkeuze tijdens mentorlessen en ouderavonden;
- half februari 2021 invoeren van de profielkeuze;
- begin april 2021 wordt de profielkeuze definitief.

Tijdens de 4e klas havo wordt er aandacht besteed aan het oriënteren op een vervolgopleiding/beroep. Leerlingen kunnen zich breed gaan informeren over de vele keuzemogelijkheden die zij hebben voor de toekomst wat betreft school en professionele carrière. De mentor begeleidt dit proces grotendeels, daarnaast worden er door de decaan verplichte en facultatieve activiteiten georganiseerd. Zo gaan de leerlingen in maart naar een voorlichtingsmarkt voor opleidingen aan het HBO en de universiteit, brengen we een bezoek aan een hogeschool en komen studenten van de Hogeschool van Amsterdam langs tijdens de mentorles. De leerlingen moeten LOB afsluiten met een Voldoende of een Goed, dit doen zij door deel te nemen aan de aangeboden activiteiten en een verslag daarvan in hun portfolio op te nemen.

In het laatste jaar van hun studie kiezen de leerlingen van 5 havo voor een vervolgopleiding. Daarbij werken wij samen met verschillende hogescholen en beroepskeuze-adviesbureaus. Vanaf begin oktober kunnen de leerlingen Open Dagen bezoeken bij een van de hogescholen in de regio. Na het bezoeken van een Open Dag kan de verdieping beginnen, door te gaan Proefstuderen of door een dag mee te lopen met een student. Maar ook het volgen van webklassen is een manier om meer te weten te komen van een opleiding. Voor veel opleidingen geldt een decentrale selectie of numerus fixus, voor deze opleidingen geldt dat een leerling zich voor 15 januari 2021 moet aanmelden.

In november krijgen de leerlingen informatie over de studiefinanciering / DUO.

Toelatingseisen 5 vwo Berlage
Een leerling die wil overstappen van 5 havo naar 5 vwo moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- in het bezit zijn van een havo diploma
- wiskunde in het havo-pakket hebben
- intake gesprek met de decaan vwo
- de leerling is verplicht een inhaalprogramma na het CE te volgen: om het nieuw op te nemen vak bij te werken of een vak wat afwijkt van het havo programma. De leerling neemt hiervoor het initiatief en benadert de vwo docent;

Daarnaast adviseren wij de leerling die wil overstappen van 5 havo naar 5 vwo om aan het volgende te voldoen:

- voor het CE een gemiddelde van 7.0 hebben;
- voor de kernvakken een 6.0 of hoger als CE cijfer hebben;
- een positief studieadvies van de vakdocenten hebben;

Tussentijds kunnen de leerlingen altijd bij de decaan langs gaan voor informatie. Voor opleidingen met een decentrale selectie moeten leerlingen zich vóór 15 januari 2021 hebben aangemeld. Voor de overige opleidingen vóór 1 mei 2021. 

Buitenland studeren
Hogeschool van Amsterdam
InHolland
123 Studiekeuze
DUO

Klik hier om het profielkeuzeformulier te downloaden

Klik hier om naar de keuzevak pagina te gaan. 

klik hier om naar het document met veelgestelde vragen over de profielkeuze 3 Havo te gaan.