Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Ruth Kervezee en Percy Henry vormen samen het College van Bestuur.

Contactgegevens van Esprit Scholen:
Prinses Irenestraat 59
1077 WV  Amsterdam
T: 020 - 585 4811
W: www.espritscholen.nl