Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Ariëlle de Ruijter (voorzitter) en Percy Henry (lid) vormen samen het College van Bestuur. 

Het College van Bestuur bewaakt de missie en visie, formuleert het beleid op hoofdlijnen en bewaakt het realiseren van de doelen van Esprit Scholen.

Contactgegevens van Esprit Scholen:

Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
Telefoon:020 - 5854811
W: www.espritscholen.nl