Tips voor ouders

Tips om te leren leren!
Weinig kinderen zijn in staat om geheel zelfstandig hun huiswerk te leren maken. Als ouder kunt u hier een belangrijke rol in spelen. Een paar algemene do’s op een rijtje.

Toon interesse
Laat uw kind merken dat u geïnteresseerd bent in school en het huiswerk. Bijvoorbeeld: heb je veel huiswerk? Wat moet je allemaal doen? Heb je hulp nodig? Het kind went er dan aan om samen de taken en de planning door te nemen; en uw zoon of dochter voelt zich serieus genomen.

Rustig hoekje
Het is van belang dat elk kind een rustige plek heeft om te leren, met zo min mogelijk afleiding. Mobieltjes en iPads kunnen even in een andere ruimte blijven, mits ze niet nodig zijn bij het huiswerk.

Planning
Laat uw kind zien hoe je een weekplanning maakt op papier (agenda), waarin het maak- en leerwerk per dag apart wordt genoteerd. Kijk minimaal twee keer per week samen in Magister om deze planning door te nemen en bij te werken. 

Afwisseling
Het is slim om moeilijk en eenvoudig werk af te wisselen en te variëren tussen maak- en leerwerk. Voor leerwerk geldt: tijdig beginnen en plan liever elke dag 15 minuten dan een keer een uur.

Actief
Als uw kind aan de slag gaat met het leerwerk, stimuleer hem of haar dan om de leerstof actief te benaderen. Lezen is geen leren; na alleen lezen van leerstof, blijft slechts 10% van de kennis hangen na een week. Dat verandert als de stof actief wordt benaderd.

Hoe dan?
Samenvattingen maken, een mindmap maken, woordjes op kaartjes schrijven of woordjes oefenen met www.wrts.nl , zelf proefwerkvragen bedenken bij de stof, de inhoud van de leerstof aan je ouders uitleggen.

Toepassen
Over het algemeen is het van belang om nieuwe stof te kunnen toepassen en niet alleen te reproduceren. Oefen met opgaven en een diagnostische toets uit het werkboek en via de digitale leeromgeving van de uitgever.

Goed lezen
Het zal ook voorkomen dat uw kind bezig is met een vak waar u niet zoveel van weet, maar dan is het goed om te weten dat veel leerlingen hun huiswerk niet goed begrijpen alleen omdat ze niet goed lezen. Even samen rustig de opdracht lezen helpt hen vaak al enorm op weg! Of vraag uw kind uit te leggen waar het over gaat, en vraag kritisch door. 

No, thanks!
Wil uw kind per se geen hulp? Dan kunt u eventueel eisen dat u hem of haar bij minimaal één vak mag helpen. Kies dan het vak waar ze het meeste moeite mee hebben. Of spreek af: ‘Zolang jij nog geen voldoende staat voor dit vak, help ik je. Op het moment dat dit wel zo is ben je van me af’.

Feedback geven
Een slecht cijfer voor een toets? Laat uw kind dan zijn of haar boosheid of ontevredenheid daarover uiten, dat lucht op. Wees niet boos, probeer uw zoon of dochter te motiveren om het de volgende keer beter te doen. Steek uw  complimenten niet onder stoelen of banken bij goede resultaten.