Tips voor ouders

Tips bij het leren

Weinig kinderen zijn in staat om geheel zelfstandig hun huiswerk te maken. Als ouder kunt u hier een belangrijke rol in spelen, door interesse te tonen en te helpen. 


Interesse

Laat uw kind merken dat u geïnteresseerd bent in school en het huiswerk. Bijvoorbeeld: Heb je veel huiswerk? Wat moet je allemaal doen? Heb je hulp nodig? Zo raakt hij eraan gewend dat hij zijn taken en planning met u kan bespreken. Bovendien voelt hij dat je hem serieus neemt.

 

Studieplek

Huiswerk maken en leren werkt het fijnst in een prettige omgeving. Zorg dat uw kind een rustige plek heeft om te leren, met zo min mogelijk afleiding. Telefoons en i-pads, die niet nodig zijn kunnen het beste in een andere ruimte blijven.

 

Planning
Laat uw kind een weekplanning maken op papier (agenda), waarin het maak -en leerwerk per dag wordt genoteerd. (zie filmpje).  Kijk minimaal 2 keer per week samen in Magister om de planning door te nemen en bij te werken.  Het is slim om moeilijk en eenvoudig werk af te wisselen en te varieren tussen maak- en leerwerk. Voor leerwerk geldt: tijdig beginnen en plan liever elke dag 15 minuten dan een keer een uur. 

 

Uitvoering

Als uw kind aan de slag gaat met het leerwerk, stimuleer hem of haar dan om de leerstof actief te benaderen. Lezen is geen leren; na alleen lezen van leerstof, blijft slechts 10% van de kennis hangen na een week. Dat verandert als de stof actief wordt benaderd. Hoe? Samenvattingen maken, een mindmap maken, woordjes op kaartjes schrijven of woordjes oefenen met www.wrts.nl , zelf proefwerkvragen bedenken bij de stof, de inhoud van de leerstof aan u uitleggen. Over het algemeen is het van belang om nieuwe  stof te kunnen toepassen en niet alleen te reproduceren. Oefen met opgaven en een diagnostische toets uit het werkboek en via de digitale leeromgeving van de uitgever. 

 

Het zal ook voorkomen dat uw kind bezig is met een vak waar u niet zoveel van weet, maar dan is het goed om te weten dat veel leerlingen hun huiswerk niet goed begrijpen alleen omdat ze niet goed lezen. Even samen rustig de opdracht lezen helpt hen vaak al enorm op weg! Of vraag uw kind uit te leggen waar het over gaat en vraag kritisch door.

Daarnaast kan het geen kwaad om regelmatig te controleren of het huiswerk af is en (tussentijds) te overhoren voor een toets.

 

Wilt uw kind geen hulp? Dan kunt u eventueel eisen dat u hem of haar bij minimaal één vak mag helpen. Kies dan het vak waar hij het meeste moeite mee heeft. Of spreek af: zolang jij nog geen voldoende staat voor dit vak, help ik je. Op het moment dat dit wel zo is ben je van me af.

 

Feed-back

Heeft uw kind een slecht cijfer voor zijn toets? Laat hem dan zijn boosheid of ontevredenheid daarover uiten , dat lucht op. Wees niet boos op hem maar probeer uw zoon of dochter te motiveren om het de volgende keer beter te doen. En: steek complimenten niet onder stoelen of banken bij goede resultaten.