Schoolplan van het Berlage Lyceum

Dit schoolplan beschrijft de plannen van het Berlage Lyceum voor de periode 2021-2025. In hoofdlijnen wordt het beleid voor de komende vier jaren uiteengezet. Het plan laat tevens zien welke kwaliteitseisen we stellen en hoe we deze waarborgen.