Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen PO en VO

Het protocol is opgesteld om scholen een handreiking te geven over hoe te handelen in situaties zoals het toedienen van en omgang met medicatie waar het leerlingen betreft.

Protocol Medicijn verstrekking en medische handelingen PO en VO