Gezonde voeding

Kwaliteitsbewaking
Jaarlijks is er een controle van het kantineaanbod via De Kantinescan.
Per 05-2018 voldoen we aan Zilver. De Kantinescan wordt door de kantinemedewerker en de Gezonde School Coördinator ingevuld. De resultaten worden jaarlijks aan de schoolleiding gerapporteerd. Tevens maken we elk jaar afspraken met de kantine uitbater, over de kwaliteitsbeleving van het aanbod.

Dit zijn de eisen aan de aangeboden voeding per 1-5-2018:
Het volledige aanbod in de kantine bestaat voor minimaal 60% uit betere keuze zoals geformuleerd door Het Voedingscentrum:

  • Er wordt groente en fruit aangeboden
  • Er is per kantine minimaal 2x per week keuze voor een warme dagvers bereide maaltijd/lunch met groente
  • Er is te allen tijde keuze voor een volwaardige biologische, vegetarische en plantaardige lunch
  • Het aangeboden brood is volkoren en wordt dagvers bereid
  • Er is geen energiedrank of koffie beschikbaar voor leerlingen
  • In beide gebouwen is er een hygiënisch en vrij toegankelijk watertappunt

 

Het Berlage Lyceum streeft naar het niveau ‘Goud’ .
Dan moet minimaal 80% voldoen aan de eis betere keuze van het voedingscentrum en
dient ook de uitstraling bij te dragen aan het stimuleren gezonde keuzes door de
leerlingen. Na het sluiten van de kantine (13:30) moet er sprake zijn van het volgende:
Het aanbod in de machines moet volledig voldoen aan de zilveren schaal, en
overgebleven broodjes worden niet weggegooid maar aan een maatschappelijke
organisatie geleverd
 

De praktijk
Het 2e en 4e jaars onderzoek van de GGD geeft inzicht in voedingsgewoonten van
leerlingen. Daarnaast zijn ook het ZAT, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren,
vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werk betrokken bij signalering en
verwijzing van problematiek rondom voeding. Indien nodig worden over dit onderwerp vanuit die insteek gesprekken gevoerd met leerlingen over hun voedingsgewoonten.