Examenreglement

In het Examenreglement  staan de regels en bepalingen m.b.t. het eindexamen, het schoolexamen en het centraal examen. In het reglement vind je ook informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure.  

Zie ook de pagina Toetsbeleid en bevorderingsnormen voor een toelichting op het  Programma van Toetsing en Overgang (PTO), inclusief regeling bevordering en inclusief schoolspecifieke regels behorend bij Examenreglement Esprit.