Examenreglement

In het Examenreglement  staan de regels en bepalingen m.b.t. het eindexamen, het schoolexamen en het centraal examen. In het reglement vind je ook informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure.  

Zie ook de pagina Toetsbeleid en bevorderingsnormen voor een toelichting op het  Programma van Toetsing en Overgang (PTO), inclusief regeling bevordering en inclusief schoolspecifieke regels behorend bij Examenreglement Esprit.
 

Examencommissie Berlage Lyceum: In dit document worden taken en werkwijze van de examencommissie van het Berlage Lyceum beschreven.