Disciplinaire en pedagogische maatregelen

Het reglement disciplinaire en pedagogische schrijft de maatregelen voor indien leerlingen handelen of zich gedragen in strijd met de voorschriften en schoolregels. Het reglement licht iedere maatregel toe.  

Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen