Gymnasium

Gymnasiaal onderwijs

 

 

In de eerste klas volgen alle vwo-leerlingen het vak Classics. Bij dit vak staat de klassieke cultuur van het oude Griekenland en Rome centraal en leren de leerlingen de beginselen van het Latijn. De leerling die gemotiveerd is en goede resultaten haalt, heeft de keuze om hierna door te gaan op het gymnasium. Een gymnasiumleerling volgt het volledige vwo-programma, aangevuld met de twee klassieke talen Grieks en Latijn. Bij deze lessen verdiepen de leerlingen hun taalkundige kennis en analytisch vermogen. In de bovenbouw volgen de leerlingen een of beide klassieke talen in hun examenpakket. De kers op de taart van de gymnasiumopleiding vormt de kunstreis naar Rome in 5 vwo. Omdat Grieks en Latijn geen makkelijke vakken zijn, vormt een gymnasiumdiploma een bewijs van grote inzet en motivatie en zo een nóg betere voorbereiding op een academische vervolgopleiding, waar beide van belang zijn. 

Dorine Machiels, afdelingsleider vwo jaar 3 t/m 6