Aanmelden

Dit jaar kunnen leerlingen groep 8 zich bij een middelbare school aanmelden op een nieuwe, digitale manier. Zo beperken we het aantal mensen dat door de scholen beweegt en daarmee ook het risico op besmetting met het coronavirus.

Er komt een online systeem met digitale aanmeldingsformulieren en keuzelijsten. Uiterlijk 5 maart komen de aanmeldingsformulieren en keuzelijsten beschikbaar. Ook komt er een Servicedesk Digitaal Aanmelden voor vragen en voorlichting over alles rondom de aanmelding.

De digitale aanmelding vindt plaats volgens het oorspronkelijke tijdpad, dus van 7 t/m 17 maart.

Voor leerlingen van buiten Amsterdam die zich voor een Amsterdamse school willen aanmelden, komt een aparte route (zowel voor leerlingen die wonen in een andere gemeente, als voor leerlingen die naar Amsterdam verhuizen, ook vanuit het buitenland).

Meer informatie
Leerlingen en ouders met vragen over de toelating en aanmelding op het Berlage Lyceum kunnen contact opnemen met de afdelingsleider van klas 1 en 2 havo/vwo.
Alijn van Hoorn e-mail: a.vanhoorn@berlagelyceum.eu