UNESCO-school

Het Berlage Lyceum is een UNESCO-school en dit betekent dat wij extra aandacht schenken aan de thema’s vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Bijna alle projecten hebben dan ook een verbintenis met Unesco.

UNESCO is één van de organisaties van de Verenigde Naties en staat voor United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. UNESCO streeft naar wereldvrede en vindt dat onderwijs, wetenschappen en cultuur daarvoor de basis moeten leggen. Immers: 'Oorlogen beginnen in de hoofden van mensen. De opbouw van vrede moet daarom ook in onze hoofden beginnen.'

Het Berlage Lyceum heeft sinds januari 2014 een leerlingenwerkgroep die zich inzet voor UNESCO activiteiten.

Contact: unesco@berlagelyceum.eu