Berlage op naar de volgende 100 jaar

Renovatie van het Berlage Lyceum

Sinds februari is er veel gebeurd in de voorbereiding van de renovatie van het Berlage Lyceum. Hoogste tijd daarom voor weer een update.
Veel van de voorbereidingen zijn niet direct zichtbaar voor medewerkers, leerlingen en omwonenden. Hier geven we een doorkijkje van de activiteiten.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we deze informatie weer delen.

Met vriendelijke groet,

Rosanne Bekker
Rector

 De planning van de werkzaamheden
In hoofdlijnen is de planning als volgt:

Voorjaarsvakantie 2022 (27 februari - 3 maart 2022)  Verhuizing naar tijdelijke locatie
vanaf 8 januari 2023 t/m juli 2024     Renovatie gebouw B (nr. 34)
augustus 2024      Wissel verhuizing
september 2024 - december 2025 Renovatie gebouw A (nr. 33)
januari 2026    Berlage weer op eigen locatie

                                               

De tijdelijke huisvesting
Na lang wachten hebben we te horen gekregen dat we met een deel van de leerlingen terecht kunnen in de voormalige tijdelijke locatie van Spinoza20first in het Martin Luther Kingpark. Het akkoord van de gemeenteraad voor het in gebruik nemen van deze locatie verwachten we in het najaar. We hebben in elk geval te horen gekregen dat we de voorbereidingen van de verhuizing kunnen starten.
We zijn erg blij dat we van deze mooie locatie gebruik kunnen maken.
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 en de leerlingen van de mavo zullen in de P.L.Takstraat blijven tijdens de renovatie. De leerlingen van bovenbouw havo en vwo zullen de komende jaren les krijgen op de tijdelijke locatie.
Voor de medewerkers betekent het dat ze regelmatig moeten reizen van de ene locatie naar de andere. De roostermakers doen hun best om dit zo veel mogelijk te voorkomen, maar het is een hele puzzel!

Proeflokaal
Om bij de start van de renovatie een te groot aantal verrassingen te voorkomen, is bouwbedrijf Salverda tijdens de zomervakantie begonnen met de renovatie van een lokaal. Het lokaal is de komende maanden uitgeroosterd, zodat ook de renovatiewerkzaamheden voor dit lokaal kunnen worden uitgevoerd. Er wordt in het proeflokaal zichtbaar hoe de gebouwen er na de renovatie uit gaan zien.
Een kleine impressie van de werkzaamheden:

Vergunningen
De procedures voor de vergunningen van de inpandige verbouwing zijn in maart gestart en lopen. We verwachten medio oktober de omgevingsvergunning voor de renovatie te ontvangen.

Meubilair
Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt in ons onderwijs en dus ook bij de renovatie en herinrichting van ons gebouw. Om die reden zullen we geen nieuwe tafels en stoelen voor in de lokalen aanschaffen, maar laten we al het meubilair ‘refurbishen’ door Eromes Marko. Dit bedrijf is gespecialiseerd hierin en heeft het recyclen van materialen hoog in het vaandel staan. De onderstellen van de tafels zullen worden gerepareerd waar nodig en overgespoten worden, de tafelbladen en zittingen van de stoelen worden ‘vernieuwd’. 

Wat we belangrijk vinden in ons gebouw. KLIK HIER OM MEER TE LEZEN