Privacyreglement Onderwijsstichting Esprit

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet “De Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Dit is de nieuwe privacywetgeving voor landen van de Europese Unie. Deze wet heeft ook invloed op de scholen van Esprit en is gericht op beveiliging van persoonsgegevens.

Het Privacyreglement Onderwijsstichting Esprit vindt u hier met de bijbehorende bijlagen:

  • Bijlage 1: Model verwerkingsregister
  • Bijlage 2: Overzicht bewaartermijnen persoonsgegevens
  • Bijlage 3:  Protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken van de Onderwijsstichting Esprit