Onderwijsmanifest

Het onderwijsmanifest geeft op hoofdlijnen weer wat we willen betekenen voor onze leerlingen, voor de ouders van onze leerlingen en voor onze medewerkers. Het beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen en vormt de basis voor onze schoolplannen. Meer informatie 

Onderwijsmanifest NL

Onderwijsmanifest EN

ESPRIT

Het Berlage Lyceum maakt onderdeel uit van Esprit Scholen. Deze stichting bestaat uit 14 scholen en biedt een gevarieerd onderwijsaanbod:

  • Primair en Voortgezet onderwijs

  • Praktijkonderwijs tot en met Gymnasium

  • Internationale scholen en tweetalig havo en vwo