Onderwijsmanifest

De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2013-2017. Het onderwijsmanifest beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen. Het is de basis voor de schoolplannen.  

Onderwijsmanifest NL

Onderwijsmanifest EN