Missie en visie

Wij vinden het een must om onze leerlingen voldoende toe te rusten op een actieve en verantwoordelijke rol in deze sterk internationaal georiënteerde samenleving. Dit doen wij door uitdagend, attractief onderwijs aan te bieden waarbij nadruk wordt gelegd op een Europese en Internationale Oriëntatie en een uitmuntende taalvaardigheid in het Engels.

Visie

Wij zien internationalisering als een belangrijke aanjager van verandering in de wereld. Het beïnvloedt cultuur, economie, politiek en wetenschap. Het zal de leefwereld van jonge mensen bepalen, die in die globaliserende wereld zullen reizen, studeren, wonen en werken.

Vanuit die visie creëren wij een omgeving waar leerlingen en medewerkers met verschillende achtergronden van elkaar leren en samenwerken. Al onze opleidingen zijn tweetalig. En als Unescoschool stimuleren we leerlingen om de wereld te ontdekken door aandacht te besteden aan cultuur, economie, humanitaire ontwikkelingen en wetenschap.

Missie

Om van betekenis te zijn in de wereld en de leefomgeving te verbeteren, stimuleren we jonge mensen om zelf na te denken, de kracht van diversiteit te benutten en met een internationale oriëntatie in het leven te staan.

Onderwijsmanifest
Het onderwijsmanifest geeft op hoofdlijnen weer wat we willen betekenen voor onze leerlingen, voor de ouders van onze leerlingen en voor onze medewerkers. Het beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen en vormt de basis voor onze schoolplannen. Meer informatie.
Onderwijsmanifest NL
Onderwijsmanifest EN


Bekijk het Berlage Lyceum op de vergelijkingssite Scholen op de Kaart