Health & Tech

Onderwijs & iPad

Op onze school heeft elke leerling een iPad. We gebruiken het apparaat als aanvullend leermiddel. Vaak heeft de leerling keuzevrijheid omtrent de iPad. Het maken van aantekeningen kan bijvoorbeeld op de iPad worden gedaan, maar een leerling kan er ook voor kiezen om dit in een schrift te doen. Een aantal vakken wordt volledig digitaal aangeboden. Voor deze vakken hebben onze leerlingen geen papieren boeken meer. Het gebruik van de iPad is een constante ontwikkeling waarbij elke docent voortdurend afweegt waar de meeste toegevoegde waarde te behalen is. Bovendien houdt school de ontwikkelingen rondom het smartphonegebruik onder jongeren voortdurend in de gaten en past daar actief haar beleid op aan.

Voedingseducatie
Het Berlage Lyceum voert een actief beleid met betrekking tot voeding. Voedingseducatie heeft een vaste plek binnen ons curriculum. In de onderbouw geven we leerlingen inzicht in hun eigen gewoontes en de invloed hiervan op hun gezondheid. In de bovenbouw richten we ons meer op de maatschappelijke kant van voeding. Tijdens de projecten (zoals My Food Matters) en de biologielessen besteden we aandacht aan voeding. Volgend schooljaar zal ook tijdens de mentorlessen in de brugklassen voedingseducatie een rol spelen op basis van het erkende programma Weet Wat Je Eet. Meer lezen over kwaliteitscontrole? Klik hier.

Gezond aanbod
Naast het vergroten van bewustzijn, heeft de school ook een verantwoordelijkheid als het gaat om de keuzes die kinderen binnen school kunnen maken voor gezonde voeding. Daarbij past een beleid waarin helder staat omschreven aan welke eisen de voeding en drank die wordt aangeboden moeten voldoen.

Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We stimuleren leerlingen om zelf te kiezen voor gezonde voeding
  • We werken met één uitgiftepunt van voeding in elke kantine
  • Reclame voor ongezonde voeding is niet in de school aanwezig

De eisen die we stellen aan het aanbod van voeding, voldoen aan de “Zilveren schaal” van het Voedingscentrum. De school heeft de ambitie om na het behalen van de “Zilveren Schaal” door te groeien naar de “Gouden Schaal”. Hoe we ons daar actief voor inzetten leest u bij Protocollen en Documenten.