Gezonde school

Voedingseducatie

Een betere wereld begint bij jezelf. Het Berlage Lyceum voert een actief beleid met betrekking tot voeding.

Voedingseducatie heeft een vaste plek binnen ons curriculum. In de onderbouw geven we leerlingen inzicht in hun eigen gewoontes en de invloed hiervan op hun gezondheid. In de bovenbouw richten we ons meer op de maatschappelijke kant van voeding. Tijdens de projecten en de biologielessen besteden we aandacht aan voeding. Ook het onderbouw projecten My Food Matters biedt gedegen voedingseducatie. Volgend schooljaar zal ook tijdens de mentorlessen in de brugklassen voedingseducatie een rol spelen op basis van het erkende programma Weet Wat Je Eet.

Het 2e en 4e jaars onderzoek van de GGD geeft inzicht in voedingsgewoonten van leerlingen. Daarnaast zijn ook het ZAT, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werk betrokken bij signalering en verwijzing van problematiek rondom voeding. Indien nodig worden over dit onderwerp vanuit die insteek gesprekken gevoerd met leerlingen over hun voedingsgewoonten.

Gezond en aantrekkelijk aanbod

Naast het vergroten van bewustzijn, heeft de school ook een verantwoordelijkheid als het gaat om de keuzes die kinderen binnen school kunnen maken voor gezonde voeding. Daarbij past een beleid waarin helder staat omschreven aan welke eisen de voeding en drank die wordt aangeboden moeten voldoen.

Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • - We stimuleren leerlingen om zoveel mogelijk zelf te kiezen voor gezonde voeding
 • - We werken met 1 uitgiftepunt van voeding in elke kantine
 • - Reclame voor ongezonde voeding is niet in de school aanwezig

De eisen aan de aangeboden voeding per 1-5-2018:

 • - De eisen die we stellen aan het aanbod van voeding, voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantine “Zilveren schaal” van het Voedingscentrum
 • - Het volledige aanbod in de kantine bestaat voor minimaal 60% uit betere keuze zoals geformuleerd door het voedingscentrum
 • - Er wordt groente en fruit aangeboden
 • - Er is per kantine minimaal 2x per week keuze voor een warme dagvers bereide maaltijd/lunch met groente (betere keuze)
 • - Er is en ten alle tijde keuze voor een volwaardige biologische, vegetarische en plantaardige lunch (betere keuze voedingscentrum)
 • - Het aangeboden brood is volkoren en wordt dagvers bereid.
 • - Er is geen energiedrank of koffie beschikbaar voor leerlingen.
 • - In beide gebouwen is er een hygiënisch en vrij toegankelijk watertappunt.

De school heeft de ambitie om na het behalen van de “Zilveren Schaal” door te groeien naar de Gouden Schaal. Dan moet minimaal 80% voldoen aan de eis betere keuze van het voedingscentrum en dient ook de uitstraling bij te dragen aan het stimuleren gezonde keuzes door de leerlingen.

Na het sluiten van de kantines (13:30) moet de kantine voldoen aan:

 • - Aanbod machines moet voldoen aan de zilveren schaal
 • - Overgebleven broodjes wordt niet weggegooid maar aan een maatschappelijke organisatie geleverd.

Kwaliteitsbewaking

 • - Jaarlijkse controle van het kantineaanbod d.m.v. kantinescan. Per 05-2018 voldoen we aan Zilver. De Kantinescan wordt door kantinemedewerker en Gezonde School Coördinator ingevuld. De resultaten worden jaarlijks aan de schoolleiding gerapporteerd.
 • - Jaarlijks maken we afspraken met de kantine uitbater, over de kwaliteitsbeleving