Berlage in de wereld

Internationalisering is een van de kenmerkende speerpunten van het Berlage Lyceum. Het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs in Nederland krijgen immers een steeds internationaler karakter.
Het is onze missie elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn/haar plaats binnen de samenleving. Dat betekent het maximaliseren van kansen op het behalen van een diploma, het verkrijgen van een plaats op een vervolgopleiding, deze succesvol afronden en/of het vinden van werk. Internationalisering is de leiddraad die we volgen bij het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die voorbereid zijn op de samenleving van de toekomst.

Hoe doen we dat?
Dit doen we op twee manieren: we bieden volledig tweetalig onderwijs en zijn een UNESCO-school. Dit betekent dat wij extra aandacht schenken aan de thema’s vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Bijna alle projecten die we op school aanbieden houden verband met de UNESCO-thema’s.
Het tweetalig onderwijs (Nederlands en Engels) geeft de leerling een voorsprong bij de toelating tot internationale vervolgopleidingen en een gedegen basis om werk te vinden dat niet aan onze staatsgrenzen gebonden is.

De sfeer
Het TTO en het UNESCO-gedachtengoed werken dagelijks door in de lespraktijk en in de sfeer op school. Respect, samenwerken en gemeenschapsgevoel staan voorop.
Het Berlage Lyceum is een school waar diversiteit hoog in het vaandel staat. Waar we over de grenzen heen durven kijken, naar de toekomst, en waar we geloven in de meerwaarde van het samenvoegen van verschillende culturen.