Nadere informatie

Waar en wanneer

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor één of beide onderstaande MUNs:

  • John F. Kennedy School, Berlijn, woensdag 20 t/m zaterdag 23 november 2019. Alleen voor leerlingen in 4 havo of 4 of 5 vwo. 
  • European School of Brussels II, Brussel, dinsdag 31 maart t/m vrijdag 3 april 2020. Voor alle leerlingen uit bovenbouw van havo en vwo.

 

Wat is een MUN

Een MUN is een Verenigde Naties-simulatiespel waarin alle deelnemende scholen elk één of meer landen vertegenwoordigen in de Verenigde Naties (VN). Leerlingen debatteren namens hun land over belangrijke internationale kwesties in commissievergaderingen en sluiten gezamenlijk af met het aannemen van resoluties in de Algemene Vergadering, vergelijkbaar met hoe het er in het echt aan toegaat bij de VN. 

Afhangend van hun expertise of interesse kunnen leerlingen kiezen uit verschillende VN-commissies om zitting in te nemen. De voertaal van een MUN is Engels. Tijdens deze dagen is er ook wat tijd om te ontspannen en verder kennis te maken met de stad Berlijn en andere deelnemers.

 

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is erg belangrijk om alles uit een deelname te halen wat erin zit. Als je besluit om mee te doen, ga je je grondig voorbereiden onder begeleiding van de MUN-coördinator en leerlingen die al eerder aan een MUN hebben meegedaan. Hiertoe kom je een aantal keer met andere deelnemers bijeen op school in de periode tot en met 20 november. 

 

Kosten

Aan deelname zijn kosten verbonden, te voldoen door de deelnemende leerling of de ouder(s)/verzorger(s). Het bedrag zal naar verwachting uitkomen tussen 250 en 300 euro per deelnemer, exclusief zakgeld. Het betreft onder meer de reis-, verblijf- en deelnamekosten. Eventueel kan de school in individuele gevallen financiële steun geven of een betalingsregeling treffen. 

 

Aanmelden

Voor deelname aan een MUN worden gemotiveerde leerlingen uit de bovenbouw van het havo en vwo gezocht. Het zijn leerlingen die zich verder willen ontwikkelen en graag nieuwe ervaringen opdoen. Ze willen zich samen met andere deelnemers grondig voorbereiden, ook na schooltijd. 

Indien er meer leerlingen zijn die zich opgeven dan dat er beschikbare plaatsen zijn, zal er geselecteerd worden op motivatie. Ook wordt er gestreefd naar een groep met een goede balans van ervaren en niet-ervaren leerlingen. Aan BERMUN kunnen alleen 4-havo en 4- en 5-vwo deelnemen.

Als jij interesse hebt in deelname, meld je dan uiterlijk woensdag 23 oktober 2019 aan bij Frank Kampers, via f.kampers@berlagelyceum.eu. Gebruik hiertoe onderstaand aanmeldformulier.

Vragen

Neem voor vragen contact op met Frank Kampers via f.kampers@berlagelyceum.eu.