Berlage en UNESCO

Doe mee aan een internationale Model United Nations!

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed’. Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco.

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) is één van de organisaties van de Verenigde Naties. UNESCO streeft naar wereldvrede en vindt dat onderwijs, wetenschappen en cultuur daarvoor de basis moeten leggen.

Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed. Het Berlage Lyceum is een van de oudste deelnemers van het netwerk van Unesco-scholen. In het onderwijsprogramma spelen de thema’s vrede en mensenrechten, duurzaamheid, intercultureel leren en wereldburgerschap een belangrijke rol. Dat doen we door leerlingen geleidelijk bewust te maken van hun gedrag, ze uit te dagen kritisch te leren denken over bepaalde vraagstukken, ze te leren verdraagzaam te zijn ten opzichte van elkaar en hen te stimuleren duurzame keuzes te maken.

Bijna al onze projecten houden verband met de missie van UNESCO.
Sinds 2014 is er een leerlingenwerkgroep die zich inzet voor extra UNESCO activiteiten.
Contact? unesco@berlagelyceum.eu

Jaarlijks nemen onze leerlingen deel aan een Model United Nations. Daar bootsen leerlingen van scholen uit zo’n 25 landen de conferenties van de Verenigde Naties na.  Ze onderzoeken een land, debatteren, schrijven resoluties en ontwikkelen oplossingen voor internationale problemen. 

Bekijk hier het filmpje van de Unesco-reis naar Slovenië:

https://www.youtube.com/watch?v=E2sv9jxOwSw