Ziekmelden

Ziekte
Ziekmeldingen dienen 's ochtends, tussen 07.30 uur en 08.15 uur, door ouders/verzorgers telefonisch doorgegeven te worden aan de school op telefoonnummer 020 - 572 1299. Onmiddellijk na terugkeer op school neemt de leerling een door ouders/verzorgers ondertekende (gele) verzuimkaart mee met de reden en de duur van de absentie en levert die in bij één van de verzuimmedewerkers (Sabia of Nurten).

Bezoek aan huisarts, tandarts, etc. 
Bezoeken aan een (huis)arts, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut, etc. dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden; wanneer dit niet mogelijk is, moet dit van tevoren aan school worden gemeld door een door ouders/verzorgers ondertekende (gele) verzuimkaart in te leveren bij een van de verzuimmedewerkers.

Een verzuimkaart is verkrijgbaar bij de verzuimmedewerker of is hier te downloaden.

Voor meer informatie over ziekte en verzuim, bekijk hier het verzuimprotocol.