Ouderraad

Het Berlage Lyceum heeft een actieve ouderraad waarin ouders van leerlingen uit alle afdelingen van de school vertegenwoordigd zijn.

Doelstelling
De ouderraad wil een klankbord zijn voor schoolleiding, docenten en de ‘oudergeleding’ van de Medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad wil bevorderen dat de school weet wat er onder ouders leeft en dat ouders meedenken en suggesties aandragen over schoolse zaken. Uitgangspunt is dat er onder ouders veel kennis en vaardigheden aanwezig zijn waarmee ouders elkaar en de school van dienst kunnen zijn.

Ouderraad dit schooljaar
De ouderraad wil zich in het schooljaar 2016-2017 onder andere over de volgende onderwerpen buigen:
• organiseren van een thema-avond;
• meehelpen aan verbetering van de communicatie van de school met ouders en leerlingen; 
• financiën oudergelden.

Vragen of ideeën
Heeft u als ouder vragen over schoolzaken die ouders aangaan, wilt u meewerken aan lopende projecten, of heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten? Neemt u dan contact op door een mailtje te sturen naar: ouderraad@berlagelyceum.eu 

Vergaderdata
De ouderraad komt minimaal zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Nieuwe leden zijn altijd welkom, maar ouders kunnen ook eenmalig een vergadering bijwonen om een vraag of suggestie voor te leggen.
De ouderraadvergadering wordt deels bijgewoond door een vertegenwoordiger van de directie. Graag vooraf een mailtje sturen (zie boven), zodat we u kunnen laten weten waar en wanneer de eerstvolgende vergadering precies plaatsvindt.

De vergaderingen van het schooljaar 2016-2017, die ’s avonds worden gehouden, zijn gepland op:
- 12 oktober 2016
- 30 november 2016
- 25 januari 2017
- 22 maart 2017
- 10 juni 2017
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, in de docentenkamer van gebouw 34.

Notulen van ouderraadvergaderingen kunnen worden ingezien tijdens ouderraadvergaderingen.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 14 juni 2017 te lezen.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 29 maart 2017 te lezen.

Klik hier om de notulen van de vergadering van 25 januari 2017 te lezen. 

Klik hier om de notulen van de vergadering van 30 november 2016 te lezen. 

Klik hier om de notulen van de vergadering van 10 oktober 2016 te lezen.