Missie en visie

‘Leren leren, leren leven en leren kiezen’

 

Het Berlage Lyceum wil elke leerling zo goed mogelijk voorbereiden op zijn/haar plaats binnen de samenleving. Het Berlage Lyceum is op elk niveau een kwaliteitsschool die zorg draagt voor een goede opleiding met maximale kansen op het behalen van een diploma, het verkrijgen van een plaats op een vervolgopleiding of het vinden van werk. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook andere dan cognitieve talenten ontwikkeld worden. Dit doen we door veel aandacht te besteden aan extra activiteiten op cultureel en sportief gebied.

Speerpunten van het Berlage Lyceum

Elke leerling belangrijk
Het Berlage Lyceum is een school waar volop kansen worden geboden. Wij streven ernaar het maximale uit de leerlingen te halen, zodat zij met een diploma, passend bij hun capaciteiten, de school verlaten. Het beste voor elke leerling betekent ook dat je mag zijn wie je bent en mag worden wie je wilt. De school wil je daar bij helpen door naar je te luisteren en het onderwijs te bieden dat voor jou aantrekkelijk is en van de beste kwaliteit.

Internationalisering
Al onze afdelingen kenmerken zich door een internationale gerichtheid met projecten, excursies en leiden leerlingen op tot wereldburgers. Het Berlage Lyceum is één van de weinige Unesco scholen in Nederland. Op het Berlage Lyceum zijn alle afdelingen; mavo, havo en vwo, tweetalig.

Kwaliteit maak je samen
De school heeft de plicht te zorgen voor een klimaat waarin iedereen goed kan werken. Ouders kunnen een goede bijdrage leveren door hun kind te ondersteunen en te voorzien van de middelen, de tijd en een goede plek om zijn/haar huiswerk te maken. We willen natuurlijk ook dat de leerlingen zich volledig inzetten voor hun ontplooiing. Met zijn allen halen we er zo het allerbeste uit!